Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rproff As
Juridisk navn:  Rproff As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svanbergvegen 83 Svanbergvegen 83 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 916694482
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kristida As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-115.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 78.000 176.000
Resultat: -30.000 60.000 -106.000
Egenkapital: -56.000 -26.000 -85.000
Regnskap for  Rproff As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 78.000 176.000
Driftskostnader -30.000 -18.000 -281.000
Driftsresultat -30.000 60.000 -106.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -30.000 60.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -30.000 60.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler -55.000 -13.000 32.000
Sum eiendeler -55.000 -13.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -46.000 -106.000
Sum egenkapital -56.000 -26.000 -85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 12.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital -55.000 -13.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 78.000 176.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 78.000 176.000
Varekostnad 0 -2.000 -81.000
Lønninger 0 0 -10.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -16.000 -190.000
Driftskostnader -30.000 -18.000 -281.000
Driftsresultat -30.000 60.000 -106.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -30.000 60.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer -55.000 -14.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000
Sum omløpsmidler -55.000 -13.000 32.000
Sum eiendeler -55.000 -13.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -46.000 -106.000
Sum egenkapital -56.000 -26.000 -85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -5.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 16.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 12.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital -55.000 -13.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 -25.000 -86.000
Likviditetsgrad 1 -1.1 0.3
Likviditetsgrad 2 -1.1 0.3
Soliditet 101.8 185.7 -257.6
Resultatgrad 76.9 -60.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.5 -1.4
Total kapitalrentabilitet 54.5 -428.6 -321.2
Signatur
24.06.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex