Rpr Technologies AS
Juridisk navn:  Rpr Technologies AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35603538
Nedre Kongerød 47 Nedre Kongerød 47 Fax: 67430057
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 885228372
Aksjekapital: 123.399 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/1/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
64.94%
Resultat  
  
122.1%
Egenkapital  
  
56.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.381.000 8.719.000 18.755.000 30.240.000 17.279.000
Resultat: 1.166.000 -5.276.000 -3.436.000 7.808.000 2.350.000
Egenkapital: 3.205.000 2.050.000 7.484.000 12.205.000 6.826.000
Regnskap for  Rpr Technologies AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.381.000 8.719.000 18.755.000 30.240.000 17.279.000
Driftskostnader -12.993.000 -13.773.000 -22.044.000 -22.235.000 -15.429.000
Driftsresultat 1.389.000 -5.056.000 -3.289.000 8.005.000 1.849.000
Finansinntekter 1.000 17.000 38.000 34.000 882.000
Finanskostnader -224.000 -237.000 -185.000 -231.000 -381.000
Finans -223.000 -220.000 -147.000 -197.000 501.000
Resultat før skatt 1.166.000 -5.276.000 -3.436.000 7.808.000 2.350.000
Skattekostnad -10.000 -159.000 -34.000 -2.133.000 -640.000
Årsresultat 1.156.000 -5.435.000 -3.471.000 5.675.000 1.710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.165.000 843.000 1.183.000 1.324.000 1.722.000
Sum omløpsmidler 6.832.000 7.200.000 11.318.000 20.365.000 13.234.000
Sum eiendeler 7.997.000 8.043.000 12.501.000 21.689.000 14.956.000
Sum opptjent egenkapital -2.398.000 -3.554.000 1.881.000 6.598.000 1.219.000
Sum egenkapital 3.205.000 2.050.000 7.484.000 12.205.000 6.826.000
Sum langsiktig gjeld 1.072.000 1.892.000 2.475.000 3.332.000 4.255.000
Sum kortsiktig gjeld 3.719.000 4.101.000 2.541.000 6.153.000 3.875.000
Sum gjeld og egenkapital 7.996.000 8.042.000 12.500.000 21.690.000 14.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.344.000 8.719.000 18.755.000 30.240.000 17.129.000
Andre inntekter 37.000 0 0 0 150.000
Driftsinntekter 14.381.000 8.719.000 18.755.000 30.240.000 17.279.000
Varekostnad -4.675.000 -3.374.000 -6.801.000 -11.138.000 -6.388.000
Lønninger -4.921.000 -6.445.000 -7.315.000 -6.682.000 -5.244.000
Avskrivning -340.000 -326.000 -335.000 -838.000 -825.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.057.000 -3.628.000 -7.593.000 -3.577.000 -2.972.000
Driftskostnader -12.993.000 -13.773.000 -22.044.000 -22.235.000 -15.429.000
Driftsresultat 1.389.000 -5.056.000 -3.289.000 8.005.000 1.849.000
Finansinntekter 1.000 17.000 38.000 34.000 882.000
Finanskostnader -224.000 -237.000 -185.000 -231.000 -381.000
Finans -223.000 -220.000 -147.000 -197.000 501.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -984.000 -296.000 -740.000
Årsresultat 1.156.000 -5.435.000 -3.471.000 5.675.000 1.710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 136.000 213.000 439.000 540.000 1.232.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 945.000 89.000 261.000 470.000 194.000
Driftsløsøre 64.000 308.000 176.000 236.000 297.000
Sum varige driftsmidler 1.009.000 397.000 437.000 706.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 232.000 307.000 78.000 0
Sum anleggsmidler 1.165.000 843.000 1.183.000 1.324.000 1.722.000
Varebeholdning 2.929.000 2.006.000 4.754.000 3.670.000 2.572.000
Kundefordringer 3.159.000 3.228.000 4.147.000 8.549.000 7.161.000
Andre fordringer 563.000 1.739.000 881.000 1.466.000 1.240.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 180.000 226.000 1.535.000 6.680.000 2.261.000
Sum omløpsmidler 6.832.000 7.200.000 11.318.000 20.365.000 13.234.000
Sum eiendeler 7.997.000 8.043.000 12.501.000 21.689.000 14.956.000
Sum opptjent egenkapital -2.398.000 -3.554.000 1.881.000 6.598.000 1.219.000
Sum egenkapital 3.205.000 2.050.000 7.484.000 12.205.000 6.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.283.000 2.688.000 573.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.072.000 1.892.000 2.475.000 3.332.000 4.255.000
Leverandørgjeld 631.000 367.000 787.000 2.445.000 2.392.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.978.000 533.000
Skyldig offentlige avgifter 324.000 411.000 521.000 678.000 403.000
Utbytte 0 0 -984.000 -296.000 -740.000
Annen kortsiktig gjeld 481.000 634.000 659.000 1.053.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 3.719.000 4.101.000 2.541.000 6.153.000 3.875.000
Sum gjeld og egenkapital 7.996.000 8.042.000 12.500.000 21.690.000 14.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.113.000 3.099.000 8.777.000 14.212.000 9.359.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8 4.5 3.3 3.4
Likviditetsgrad 2 1 1.3 2.6 2.8 2.8
Soliditet 40.1 25.5 59.9 56.3 45.6
Resultatgrad 9.7 -17.5 26.5 10.7
Rentedekningsgrad 6.2 -21.3 -17.8 34.8 7.2
Gjeldsgrad 1.5 2.9 0.7 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 17.4 -62.7 37.1 18.3
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
BAANN TOM ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex