Rpr Eigedom As
Juridisk navn:  Rpr Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90521063
Aurvågvegen 92 Aurvågvegen 92 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 917652953
Aksjekapital: 73.200 NOK
Etableringsdato: 6/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Balanse Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
571.33%
Resultat  
  
4250%
Egenkapital  
  
16.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.007.000 150.000 0
Resultat: 435.000 10.000 -1.000
Egenkapital: 2.619.000 2.255.000 33.000
Regnskap for  Rpr Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.007.000 150.000 0
Driftskostnader -523.000 -140.000 -1.000
Driftsresultat 484.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -49.000 0 0
Finans -49.000 0 0
Resultat før skatt 435.000 10.000 -1.000
Skattekostnad -71.000 -2.000 0
Årsresultat 364.000 8.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.775.000 4.137.000 0
Sum omløpsmidler 1.413.000 572.000 38.000
Sum eiendeler 10.188.000 4.709.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 2.502.000 2.139.000 -1.000
Sum egenkapital 2.619.000 2.255.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 2.750.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.820.000 2.455.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.188.000 4.710.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.007.000 150.000 0
Driftsinntekter 1.007.000 150.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -44.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -479.000 -140.000 -1.000
Driftskostnader -523.000 -140.000 -1.000
Driftsresultat 484.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -49.000 0 0
Finans -49.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 364.000 8.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.775.000 4.137.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.775.000 4.137.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.775.000 4.137.000 0
Varebeholdning 401.000 401.000 0
Kundefordringer 0 150.000 0
Andre fordringer 844.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 169.000 22.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 572.000 38.000
Sum eiendeler 10.188.000 4.709.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 2.502.000 2.139.000 -1.000
Sum egenkapital 2.619.000 2.255.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.750.000 0 0
Leverandørgjeld 937.000 23.000 0
Betalbar skatt 71.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.812.000 2.429.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 4.820.000 2.455.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 10.188.000 4.710.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.407.000 -1.883.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 6.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 6.3
Soliditet 25.7 47.9 84.6
Resultatgrad 48.1 6.7
Rentedekningsgrad 9.9
Gjeldsgrad 2.9 1.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 0.2 -2.6
Signatur
19.05.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex