Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Royal Caribbean Cruise Line AS
Juridisk navn:  Royal Caribbean Cruise Line AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22503897
Postboks 114 Lilleaker Mustadvei 1 Fax: 22513795
0216 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921548818
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -14.000 330.000 314.000 91.000
Egenkapital: 5.756.000 5.767.000 5.707.000 5.386.000 5.084.000
Regnskap for  Royal Caribbean Cruise Line AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Finansinntekter 6.000 6.000 350.000 334.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 350.000 334.000 111.000
Resultat før skatt -14.000 -14.000 330.000 314.000 91.000
Skattekostnad 3.000 74.000 -9.000 -12.000 103.000
Årsresultat -11.000 60.000 321.000 302.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.699.000
Sum omløpsmidler 7.316.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 0
Sum eiendeler 7.316.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 6.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.698.000 2.709.000 2.649.000 2.328.000 2.026.000
Sum egenkapital 5.756.000 5.767.000 5.707.000 5.386.000 5.084.000
Sum langsiktig gjeld 1.539.000 1.542.000 1.616.000 1.607.000 1.595.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.315.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 6.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Driftskostnader -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Finansinntekter 6.000 6.000 350.000 334.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 350.000 334.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 60.000 321.000 302.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 6.699.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 6.699.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.316.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.316.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 0
Sum eiendeler 7.316.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 6.699.000
Sum opptjent egenkapital 2.698.000 2.709.000 2.649.000 2.328.000 2.026.000
Sum egenkapital 5.756.000 5.767.000 5.707.000 5.386.000 5.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.539.000 1.542.000 1.616.000 1.607.000 1.595.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.539.000 1.542.000 1.616.000 1.607.000 1.595.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 7.315.000 7.329.000 7.343.000 7.013.000 6.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.296.000 7.309.000 7.323.000 6.993.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 365.8 366.4 367.1 350.6 0.0
Likviditetsgrad 2 365.8 366.4 367.1 350.6 0.1
Soliditet 78.7 78.7 77.7 76.8 75.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 4.5 4.5 1.4
Signatur
14.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.10.2016
PROKURA
MEIDAL ROAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex