Rosnes Produksjon As
Juridisk navn:  Rosnes Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33785420
Nylinna 8 Nylinna 8 Fax: 33785421
3070 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 998190940
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.25%
Resultat  
  
-351.45%
Egenkapital  
  
-17.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.989.000 18.317.000 20.412.000 17.631.000 17.450.000
Resultat: -870.000 346.000 2.628.000 1.385.000 372.000
Egenkapital: 4.000.000 4.846.000 4.565.000 3.755.000 3.603.000
Regnskap for  Rosnes Produksjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.989.000 18.317.000 20.412.000 17.631.000 17.450.000
Driftskostnader -17.681.000 -17.803.000 -17.563.000 -15.951.000 -16.687.000
Driftsresultat -692.000 514.000 2.848.000 1.680.000 762.000
Finansinntekter 55.000 66.000 44.000 46.000 43.000
Finanskostnader -233.000 -235.000 -264.000 -342.000 -432.000
Finans -178.000 -169.000 -220.000 -296.000 -389.000
Resultat før skatt -870.000 346.000 2.628.000 1.385.000 372.000
Skattekostnad 24.000 -65.000 -618.000 -333.000 -82.000
Årsresultat -846.000 281.000 2.010.000 1.052.000 291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.503.000 5.244.000 5.947.000 6.202.000 6.851.000
Sum omløpsmidler 4.835.000 5.693.000 7.687.000 6.223.000 4.627.000
Sum eiendeler 9.338.000 10.937.000 13.634.000 12.425.000 11.478.000
Sum opptjent egenkapital 1.897.000 2.743.000 2.462.000 1.652.000 1.500.000
Sum egenkapital 4.000.000 4.846.000 4.565.000 3.755.000 3.603.000
Sum langsiktig gjeld 3.915.000 4.519.000 5.150.000 5.762.000 6.082.000
Sum kortsiktig gjeld 1.423.000 1.572.000 3.919.000 2.908.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 9.338.000 10.937.000 13.634.000 12.425.000 11.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.790.000 18.168.000 20.267.000 17.466.000 17.309.000
Andre inntekter 199.000 149.000 145.000 165.000 141.000
Driftsinntekter 16.989.000 18.317.000 20.412.000 17.631.000 17.450.000
Varekostnad -8.925.000 -9.388.000 -9.050.000 -8.656.000 -10.127.000
Lønninger -2.373.000 -2.304.000 -2.351.000 -2.294.000 -2.113.000
Avskrivning -672.000 -703.000 -670.000 -650.000 -605.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.775.000 -5.760.000 -5.368.000 -4.533.000 -4.141.000
Driftskostnader -17.681.000 -17.803.000 -17.563.000 -15.951.000 -16.687.000
Driftsresultat -692.000 514.000 2.848.000 1.680.000 762.000
Finansinntekter 55.000 66.000 44.000 46.000 43.000
Finanskostnader -233.000 -235.000 -264.000 -342.000 -432.000
Finans -178.000 -169.000 -220.000 -296.000 -389.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 -900.000 0
Årsresultat -846.000 281.000 2.010.000 1.052.000 291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.163.000 4.607.000 5.052.000 5.292.000 5.718.000
Maskiner anlegg 341.000 505.000 711.000 663.000 823.000
Driftsløsøre 0 131.000 184.000 247.000 310.000
Sum varige driftsmidler 4.503.000 5.244.000 5.947.000 6.202.000 6.851.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.503.000 5.244.000 5.947.000 6.202.000 6.851.000
Varebeholdning 2.281.000 2.216.000 1.864.000 1.988.000 1.807.000
Kundefordringer 1.513.000 1.556.000 2.826.000 1.881.000 1.469.000
Andre fordringer 313.000 71.000 227.000 183.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 729.000 1.850.000 2.769.000 2.172.000 1.163.000
Sum omløpsmidler 4.835.000 5.693.000 7.687.000 6.223.000 4.627.000
Sum eiendeler 9.338.000 10.937.000 13.634.000 12.425.000 11.478.000
Sum opptjent egenkapital 1.897.000 2.743.000 2.462.000 1.652.000 1.500.000
Sum egenkapital 4.000.000 4.846.000 4.565.000 3.755.000 3.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 75.000 107.000 138.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.915.000 4.519.000 5.150.000 5.762.000 6.082.000
Leverandørgjeld 640.000 689.000 1.334.000 883.000 1.016.000
Betalbar skatt 0 115.000 650.000 365.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 113.000 113.000 86.000 126.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 -900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 672.000 655.000 621.000 675.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 1.423.000 1.572.000 3.919.000 2.908.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 9.338.000 10.937.000 13.634.000 12.425.000 11.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.412.000 4.121.000 3.768.000 3.315.000 2.835.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.6 2 2.1 2.6
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.5 1.5 1.6
Soliditet 42.8 44.3 33.5 30.2 31.4
Resultatgrad -4.1 2.8 1 9.5 4.4
Rentedekningsgrad 2.2 10.8 4.9 1.9
Gjeldsgrad 1.3 1.3 2 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet -6.8 5.3 21.2 13.9 7.0
Signatur
05.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex