Rosnes Energy As
Juridisk navn:  Rosnes Energy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91527995
Marknesringen 24 Marknesringen 24 Fax:
4052 Røyneberg 4052 Røyneberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 912713881
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
243.04%
Resultat  
  
182.87%
Egenkapital  
  
123.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.415.000 704.000 845.000 562.000 1.942.000
Resultat: 1.123.000 397.000 -184.000 37.000 504.000
Egenkapital: 1.605.000 717.000 370.000 554.000 527.000
Regnskap for  Rosnes Energy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.415.000 704.000 845.000 562.000 1.942.000
Driftskostnader -1.347.000 -309.000 -1.027.000 -528.000 -1.442.000
Driftsresultat 1.068.000 395.000 -183.000 34.000 500.000
Finansinntekter 56.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 56.000 1.000 -2.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 1.123.000 397.000 -184.000 37.000 504.000
Skattekostnad -235.000 -49.000 0 -9.000 -136.000
Årsresultat 888.000 347.000 -184.000 27.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.303.000 0 0 15.000 0
Sum omløpsmidler 845.000 970.000 485.000 749.000 858.000
Sum eiendeler 2.148.000 970.000 485.000 764.000 858.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 617.000 270.000 454.000 427.000
Sum egenkapital 1.605.000 717.000 370.000 554.000 527.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 542.000 253.000 115.000 210.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 2.147.000 970.000 485.000 764.000 858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.415.000 704.000 845.000 562.000 1.942.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.415.000 704.000 845.000 562.000 1.942.000
Varekostnad 0 0 -272.000 0 -95.000
Lønninger -1.181.000 -232.000 -569.000 -260.000 -1.035.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -77.000 -186.000 -268.000 -312.000
Driftskostnader -1.347.000 -309.000 -1.027.000 -528.000 -1.442.000
Driftsresultat 1.068.000 395.000 -183.000 34.000 500.000
Finansinntekter 56.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 56.000 1.000 -2.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 888.000 347.000 -184.000 27.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.303.000 0 0 15.000 0
Sum anleggsmidler 1.303.000 0 0 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 443.000 391.000 15.000 342.000 286.000
Andre fordringer 39.000 8.000 2.000 3.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 362.000 572.000 468.000 404.000 555.000
Sum omløpsmidler 845.000 970.000 485.000 749.000 858.000
Sum eiendeler 2.148.000 970.000 485.000 764.000 858.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 617.000 270.000 454.000 427.000
Sum egenkapital 1.605.000 717.000 370.000 554.000 527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 235.000 49.000 0 9.000 136.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000 179.000 54.000 63.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 25.000 60.000 137.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 542.000 253.000 115.000 210.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 2.147.000 970.000 485.000 764.000 858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 303.000 717.000 370.000 539.000 527.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.8 4.2 3.6 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 3.8 4.2 3.6 2.6
Soliditet 74.8 73.9 76.3 72.5 61.4
Resultatgrad 44.2 56.1 -21.7 6 25.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 52.4 40.8 -37.5 4.7 58.7
Signatur
12.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Prokurister
12.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex