Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Romsdal Glass Og Lås As
Juridisk navn:  Romsdal Glass Og Lås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95736407
Romsdalsvegen 9997 Romsdalsvegen 9997 Fax:
6300 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Rauma
Org.nr: 915441556
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/16/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.09%
Resultat  
  
23.85%
Egenkapital  
  
586.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.457.000 1.945.000 278.000
Resultat: 135.000 109.000 -173.000
Egenkapital: 158.000 23.000 -86.000
Regnskap for  Romsdal Glass Og Lås As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.457.000 1.945.000 278.000
Driftskostnader -1.322.000 -1.835.000 -451.000
Driftsresultat 135.000 110.000 -173.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 135.000 109.000 -173.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 135.000 109.000 -173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 39.000 26.000
Sum omløpsmidler 355.000 123.000 317.000
Sum eiendeler 380.000 162.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -77.000 -187.000
Sum egenkapital 158.000 23.000 -86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 140.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 163.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.457.000 1.931.000 240.000
Andre inntekter 0 14.000 38.000
Driftsinntekter 1.457.000 1.945.000 278.000
Varekostnad -561.000 -984.000 -107.000
Lønninger -482.000 -390.000 -176.000
Avskrivning -14.000 -11.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -265.000 -450.000 -166.000
Driftskostnader -1.322.000 -1.835.000 -451.000
Driftsresultat 135.000 110.000 -173.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 135.000 109.000 -173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 39.000 26.000
Sum varige driftsmidler 25.000 39.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 39.000 26.000
Varebeholdning 81.000 48.000 101.000
Kundefordringer 191.000 32.000 43.000
Andre fordringer 11.000 0 157.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 73.000 43.000 16.000
Sum omløpsmidler 355.000 123.000 317.000
Sum eiendeler 380.000 162.000 343.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -77.000 -187.000
Sum egenkapital 158.000 23.000 -86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 67.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 23.000 50.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 50.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 140.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 380.000 163.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 -17.000 -113.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.6
Soliditet 41.6 14.1 -25.0
Resultatgrad 9.3 5.7 -62.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.4 6.1 -5.0
Total kapitalrentabilitet 35.5 67.5 -50.3
Signatur
08.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex