Rolf Daldorffs Legat Til Beste For Leger Og Bildende Kunstne
Juridisk navn:  Rolf Daldorffs Legat Til Beste For Leger Og Bildende Kunstne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8914 Youngstorget Møllergata 24 Fax:
0028 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977141346
Aksjekapital: 2.729.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Monge Revisjon - Lill Ann Monge
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-185.71%
Egenkapital  
  
-1.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 21.000 86.000 22.000 39.000
Egenkapital: 3.266.000 3.320.000 3.339.000 3.287.000 3.311.000
Regnskap for  Rolf Daldorffs Legat Til Beste For Leger Og Bildende Kunstne
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000
Driftsresultat -49.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000
Finansinntekter 32.000 72.000 136.000 73.000 91.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 31.000 72.000 136.000 73.000 91.000
Resultat før skatt -18.000 21.000 86.000 22.000 39.000
Skattekostnad 4.000 0 0 -6.000 0
Årsresultat -14.000 21.000 86.000 16.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.302.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Sum eiendeler 3.306.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 591.000 610.000 558.000 582.000
Sum egenkapital 3.266.000 3.320.000 3.339.000 3.287.000 3.311.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 46.000 40.000 46.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000
Driftskostnader -49.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000
Driftsresultat -49.000 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000
Finansinntekter 32.000 72.000 136.000 73.000 91.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 31.000 72.000 136.000 73.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 21.000 86.000 16.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.833.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.302.000 3.366.000 1.546.000 3.333.000 3.391.000
Sum omløpsmidler 3.302.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Sum eiendeler 3.306.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 591.000 610.000 558.000 582.000
Sum egenkapital 3.266.000 3.320.000 3.339.000 3.287.000 3.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 46.000 40.000 40.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 46.000 40.000 46.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.306.000 3.366.000 3.379.000 3.333.000 3.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.262.000 3.320.000 3.339.000 3.287.000 3.311.000
Likviditetsgrad 1 82.5 73.2 84.5 72.5 42.4
Likviditetsgrad 2 82.5 73.2 84.5 72.5 42.4
Soliditet 98.8 98.6 98.8 98.6 97.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 0.7 2.5 0.7 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex