Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Roger G. Kristiansen As
Juridisk navn:  Roger G. Kristiansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stasjonsveien 53 Stasjonsveien 53 Fax:
1467 Strømmen 1467 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 986401172
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
171.43%
Resultat  
  
123.81%
Egenkapital  
  
61.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 171.000 63.000 59.000 87.000 60.000
Resultat: 47.000 21.000 22.000 43.000 10.000
Egenkapital: 126.000 78.000 58.000 35.000 -7.000
Regnskap for  Roger G. Kristiansen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 171.000 63.000 59.000 87.000 60.000
Driftskostnader -124.000 -43.000 -37.000 -43.000 -50.000
Driftsresultat 47.000 21.000 22.000 44.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 47.000 21.000 22.000 43.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 21.000 22.000 43.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 42.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 167.000 116.000 80.000 50.000 65.000
Sum eiendeler 196.000 158.000 80.000 50.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 0 -22.000 -42.000 -65.000 -107.000
Sum egenkapital 126.000 78.000 58.000 35.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 79.000 23.000 15.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 197.000 157.000 81.000 50.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 169.000 54.000 39.000 56.000 28.000
Andre inntekter 3.000 10.000 20.000 31.000 32.000
Driftsinntekter 171.000 63.000 59.000 87.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -91.000 0 0 0 0
Avskrivning -13.000 -18.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -25.000 -33.000 -38.000 -48.000
Driftskostnader -124.000 -43.000 -37.000 -43.000 -50.000
Driftsresultat 47.000 21.000 22.000 44.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 21.000 22.000 43.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 42.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 42.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 42.000 0 0 0
Varebeholdning 2.000 4.000 4.000 8.000 13.000
Kundefordringer 50.000 94.000 44.000 18.000 30.000
Andre fordringer 0 0 24.000 18.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 18.000 8.000 7.000 10.000
Sum omløpsmidler 167.000 116.000 80.000 50.000 65.000
Sum eiendeler 196.000 158.000 80.000 50.000 65.000
Sum opptjent egenkapital 0 -22.000 -42.000 -65.000 -107.000
Sum egenkapital 126.000 78.000 58.000 35.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 -14.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 94.000 23.000 15.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 79.000 23.000 15.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 197.000 157.000 81.000 50.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000 37.000 57.000 35.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 3.5 3.3 0.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.4 3.3 2.9 0.8
Soliditet 6 49.7 71.6 70.0 -10.8
Resultatgrad 27.5 33.3 37.3 50.6 16.7
Rentedekningsgrad 44.0
Gjeldsgrad 0.6 1 0.4 0.4 -10.3
Total kapitalrentabilitet 23.9 13.4 27.2 88.0 15.4
Signatur
15.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex