Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogde Holding As
Juridisk navn:  Rogde Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thorvald Meyers Gate 41 Thorvald Meyers Gate 41 Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916776454
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsførern As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
135.11%
Egenkapital  
  
244.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 5.953.000 2.532.000 -108.000
Egenkapital: 8.392.000 2.439.000 -93.000
Regnskap for  Rogde Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -31.000 -2.000
Driftsresultat -27.000 -31.000 -2.000
Finansinntekter 6.078.000 2.708.000 0
Finanskostnader -99.000 -145.000 -106.000
Finans 5.979.000 2.563.000 -106.000
Resultat før skatt 5.953.000 2.532.000 -108.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 5.953.000 2.532.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.221.000 5.600.000 5.600.000
Sum omløpsmidler 4.379.000 2.611.000 27.000
Sum eiendeler 17.600.000 8.211.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 8.362.000 2.409.000 -108.000
Sum egenkapital 8.392.000 2.439.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 9.204.000 3.000.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.772.000 2.720.000
Sum gjeld og egenkapital 17.600.000 8.211.000 5.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -31.000 -2.000
Driftskostnader -27.000 -31.000 -2.000
Driftsresultat -27.000 -31.000 -2.000
Finansinntekter 6.078.000 2.708.000 0
Finanskostnader -99.000 -145.000 -106.000
Finans 5.979.000 2.563.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.953.000 2.532.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.221.000 5.600.000 5.600.000
Sum anleggsmidler 13.221.000 5.600.000 5.600.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 980.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.379.000 1.631.000 27.000
Sum omløpsmidler 4.379.000 2.611.000 27.000
Sum eiendeler 17.600.000 8.211.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 8.362.000 2.409.000 -108.000
Sum egenkapital 8.392.000 2.439.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.204.000 3.000.000 3.000.000
Leverandørgjeld 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.772.000 2.720.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.772.000 2.720.000
Sum gjeld og egenkapital 17.600.000 8.211.000 5.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.375.000 -161.000 -2.693.000
Likviditetsgrad 1 1094.8 0.9 0
Likviditetsgrad 2 1094.8 0.9 0
Soliditet 47.7 29.7 -1.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2
Gjeldsgrad 1.1 2.4 -61.5
Total kapitalrentabilitet 34.4 32.6
Signatur
26.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex