Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogde Eiendom As
Juridisk navn:  Rogde Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bjørn Einar Rogde Vardane 9 C/O Bjørn Einar Rogde Vardane 9 Fax:
5306 Erdal 5306 Erdal
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 911599376
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-40.88%
Egenkapital  
  
-93.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000
Resultat: -796.000 -565.000 13.037.000 952.000 1.472.000
Egenkapital: 426.000 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000
Regnskap for  Rogde Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000
Driftskostnader -799.000 -5.466.000 -9.010.000 -899.000 -6.310.000
Driftsresultat -798.000 -576.000 650.000 951.000 1.478.000
Finansinntekter 2.000 11.000 12.410.000 1.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -23.000 0 -26.000
Finans 2.000 11.000 12.387.000 1.000 -6.000
Resultat før skatt -796.000 -565.000 13.037.000 952.000 1.472.000
Skattekostnad 0 0 -30.000 -349.000 -493.000
Årsresultat -796.000 -565.000 13.007.000 604.000 979.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 0
Sum omløpsmidler 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.530.000 7.578.000
Sum eiendeler 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 6.764.000 7.328.000 3.322.000 2.718.000
Sum egenkapital 426.000 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 916.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.241.000 3.095.000 14.235.000 6.263.000 4.831.000
Sum gjeld og egenkapital 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.678.000
Andre inntekter 0 0 0 0 110.000
Driftsinntekter 0 4.890.000 9.660.000 1.850.000 7.788.000
Varekostnad 0 -3.489.000 -8.778.000 -307.000 -5.700.000
Lønninger -742.000 -1.826.000 -71.000 -500.000 -500.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -151.000 -161.000 -92.000 -110.000
Driftskostnader -799.000 -5.466.000 -9.010.000 -899.000 -6.310.000
Driftsresultat -798.000 -576.000 650.000 951.000 1.478.000
Finansinntekter 2.000 11.000 12.410.000 1.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -23.000 0 -26.000
Finans 2.000 11.000 12.387.000 1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.600.000 0 -9.000.000 0 0
Årsresultat -796.000 -565.000 13.007.000 604.000 979.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 0
Varebeholdning 0 0 2.618.000 4.185.000 6.761.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 104.000 8.954.000 18.999.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.563.000 963.000 5.000 213.000 811.000
Sum omløpsmidler 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.530.000 7.578.000
Sum eiendeler 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 6.764.000 7.328.000 3.322.000 2.718.000
Sum egenkapital 426.000 6.823.000 7.388.000 3.381.000 2.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 916.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 53.000 0
Betalbar skatt 0 0 30.000 349.000 493.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 141.000 71.000 0 0
Utbytte -5.600.000 0 -9.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.500.000 2.954.000 5.134.000 5.861.000 4.338.000
Sum kortsiktig gjeld 8.241.000 3.095.000 14.235.000 6.263.000 4.831.000
Sum gjeld og egenkapital 8.667.000 9.918.000 21.622.000 10.560.000 7.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 6.823.000 7.387.000 4.267.000 2.747.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.2 1.5 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 3.2 1.3 1 0.2
Soliditet 4.9 68.8 34.2 3 36.2
Resultatgrad -11.8 6.7 51.4 1
Rentedekningsgrad 28.3 56.8
Gjeldsgrad 19.3 0.5 1.9 2.1 1.8
Total kapitalrentabilitet -9.2 -5.7 60.4 9 19.8
Signatur
14.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex