Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Brann Og Redning Iks
Juridisk navn:  Rogaland Brann Og Redning Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51502200
Brannstasjonsveien 2 Brannstasjonsveien 2 Fax: 51605437
4312 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 886884702
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 430
Etableringsdato: 4/22/2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Rogaland Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
9.06%
Resultat  
  
345.42%
Egenkapital  
  
9.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 320.102.000 293.513.000 277.130.000 256.131.000 247.119.000
Resultat: 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Egenkapital: 87.629.000 79.994.000 81.409.000 87.550.000 84.126.000
Regnskap for  Rogaland Brann Og Redning Iks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 320.102.000 293.513.000 277.130.000 256.131.000 247.119.000
Driftskostnader -317.097.000 -294.737.000 -280.263.000 -252.707.000 -259.423.000
Driftsresultat 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.942.000 39.980.000 41.435.000 42.775.000 41.281.000
Sum omløpsmidler 95.171.000 102.954.000 168.619.000 164.876.000 145.121.000
Sum eiendeler 150.113.000 142.934.000 210.054.000 207.651.000 186.402.000
Sum opptjent egenkapital 87.629.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 87.629.000 79.994.000 81.409.000 87.550.000 84.126.000
Sum langsiktig gjeld 5.313.000 6.725.000 5.648.000 -53.000 -4.038.000
Sum kortsiktig gjeld 57.171.000 56.215.000 122.997.000 120.153.000 106.314.000
Sum gjeld og egenkapital 150.113.000 142.934.000 210.054.000 207.650.000 186.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.649.000 270.399.000 257.517.000 244.759.000 236.675.000
Andre inntekter 25.452.000 23.114.000 19.613.000 11.372.000 10.443.000
Driftsinntekter 320.102.000 293.513.000 277.130.000 256.131.000 247.119.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -239.447.000 -226.947.000 -215.293.000 0 0
Avskrivning -5.569.000 -5.561.000 -5.459.000 -5.477.000 -5.744.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.081.000 -62.229.000 -59.511.000 -247.230.000 -253.679.000
Driftskostnader -317.097.000 -294.737.000 -280.263.000 -252.707.000 -259.423.000
Driftsresultat 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 -3.200.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.004.000 -1.224.000 -3.132.000 3.424.000 -12.304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 54.942.000 39.980.000 41.405.000 42.775.000 41.281.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.942.000 39.980.000 41.405.000 42.775.000 41.281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 54.942.000 39.980.000 41.435.000 42.775.000 41.281.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.896.000 19.909.000 84.989.000 79.957.000 72.869.000
Andre fordringer 0 0 83.629.000 84.919.000 72.252.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.275.000 83.045.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 95.171.000 102.954.000 168.619.000 164.876.000 145.121.000
Sum eiendeler 150.113.000 142.934.000 210.054.000 207.651.000 186.402.000
Sum opptjent egenkapital 87.629.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 87.629.000 79.994.000 81.409.000 87.550.000 84.126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.313.000 6.725.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.313.000 6.725.000 5.648.000 -53.000 -4.038.000
Leverandørgjeld 7.267.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.084.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.821.000 56.215.000 122.997.000 120.153.000 106.314.000
Sum kortsiktig gjeld 57.171.000 56.215.000 122.997.000 120.153.000 106.314.000
Sum gjeld og egenkapital 150.113.000 142.934.000 210.054.000 207.650.000 186.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000.000 46.739.000 45.622.000 44.723.000 38.807.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.4 1.4 1.4
Soliditet 58.4 5 38.8 42.2 45.1
Resultatgrad 0.9 -0.4 -1.1 1.3 -5.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.6 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 2 -0.9 -1.5 1.6 -6.6
Signatur
10.07.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.07.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FJELLBERG LARS STÅLE
PROKURA HVER FOR SEG
SEGLEM RANDI SOFIE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex