Rogaland Bioenergi As
Juridisk navn:  Rogaland Bioenergi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92681275
Likaiveien 14 Likaiveien 14 Fax:
4311 Hommersåk 4311 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 918423702
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jærøk Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.99%
Resultat  
  
70.83%
Egenkapital  
  
-67.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 559.000 601.000 444.000
Resultat: -21.000 -72.000 22.000
Egenkapital: -52.000 -31.000 41.000
Regnskap for  Rogaland Bioenergi As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 559.000 601.000 444.000
Driftskostnader -580.000 -672.000 -422.000
Driftsresultat -21.000 -72.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -72.000 22.000
Skattekostnad 0 0 -5.000
Årsresultat -21.000 -72.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 498.000 195.000 349.000
Sum eiendeler 498.000 195.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -55.000 16.000
Sum egenkapital -52.000 -31.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550.000 226.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 498.000 195.000 348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 559.000 601.000 444.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 559.000 601.000 444.000
Varekostnad -207.000 -459.000 -273.000
Lønninger 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -187.000 -174.000
Driftskostnader -580.000 -672.000 -422.000
Driftsresultat -21.000 -72.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -72.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 120.000 100.000
Kundefordringer 318.000 60.000 213.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 180.000 15.000 36.000
Sum omløpsmidler 498.000 195.000 349.000
Sum eiendeler 498.000 195.000 349.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -55.000 16.000
Sum egenkapital -52.000 -31.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 478.000 161.000 194.000
Betalbar skatt 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 35.000 35.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 30.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 226.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 498.000 195.000 348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 -31.000 41.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.3 0.8
Soliditet -10.4 -15.9 11.7
Resultatgrad -3.8 4.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -10.6 -7.3 7.5
Total kapitalrentabilitet -4.2 -36.9 6
Signatur
23.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex