Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rmg Gjenvinning As
Juridisk navn:  Rmg Gjenvinning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91169123
Marklandsveien 128 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 913907787
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.09%
Resultat  
  
1317.44%
Egenkapital  
  
451.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Resultat: 1.219.000 86.000 67.000 171.000 -62.000
Egenkapital: 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Regnskap for  Rmg Gjenvinning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Driftskostnader -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000 -123.000
Driftsresultat 1.226.000 105.000 69.000 171.000 -62.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -2.000 0 0
Finans -7.000 -20.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 1.219.000 86.000 67.000 171.000 -62.000
Skattekostnad -268.000 -36.000 -16.000 -28.000 0
Årsresultat 952.000 50.000 51.000 143.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000 94.000
Sum eiendeler 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 181.000 131.000 81.000 -62.000
Sum egenkapital 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 168.000 11.000 858.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.270.000 11.993.000 9.164.000 3.253.000 61.000
Andre inntekter 252.000 36.000 0 172.000 0
Driftsinntekter 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Varekostnad -1.772.000 -9.757.000 -7.073.000 -2.005.000 -39.000
Lønninger -1.400.000 -1.129.000 -1.211.000 -477.000 0
Avskrivning -164.000 -116.000 -91.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -959.000 -921.000 -720.000 -719.000 -84.000
Driftskostnader -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000 -123.000
Driftsresultat 1.226.000 105.000 69.000 171.000 -62.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -2.000 0 0
Finans -7.000 -20.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 952.000 50.000 51.000 143.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 589.000 624.000 660.000 695.000 80.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 293.000 236.000 13.000 216.000 42.000
Sum varige driftsmidler 1.051.000 985.000 849.000 912.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 18.000 18.000 69.000 0
Sum anleggsmidler 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000 122.000
Varebeholdning 175.000 400.000 0 0 0
Kundefordringer 1.229.000 1.672.000 184.000 576.000 25.000
Andre fordringer 302.000 197.000 76.000 0 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 2.401.000 672.000 86.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000 94.000
Sum eiendeler 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 181.000 131.000 81.000 -62.000
Sum egenkapital 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 11.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 168.000 11.000 858.000 0
Leverandørgjeld 134.000 3.919.000 -247.000 281.000 15.000
Betalbar skatt 263.000 47.000 21.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 273.000 135.000 638.000 79.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 943.000 1.192.000 1.214.000 303.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 -623.000 -694.000 -12.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.6 1.0 0.4
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.6 1.0 0.4
Soliditet 40.3 3.7 9 6.8 -14.8
Resultatgrad 22.2 0.9 0.8 5.0 -101.6
Rentedekningsgrad 175.1 5 34.5
Gjeldsgrad 1.5 25.9 10.2 13.8 -7.8
Total kapitalrentabilitet 42.4 1.9 3.8 10.4 -28.7
Signatur
07.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex