Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rk-Montasje AS
Juridisk navn:  Rk-Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47903446
Langgata 103 Langgata 103 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989529676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Jk Andreassen Regnskap Oslo Og Akers
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.35%
Resultat  
  
-556.35%
Egenkapital  
  
-51.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.862.000 12.148.000 12.513.000 11.484.000 9.272.000
Resultat: -2.948.000 646.000 368.000 541.000 -1.525.000
Egenkapital: 2.769.000 5.717.000 5.223.000 4.717.000 4.176.000
Regnskap for  Rk-Montasje AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.862.000 12.148.000 12.513.000 11.484.000 9.272.000
Driftskostnader -14.827.000 -11.519.000 -12.155.000 -10.953.000 -10.811.000
Driftsresultat -2.964.000 629.000 358.000 531.000 -1.539.000
Finansinntekter 18.000 17.000 20.000 11.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -1.000
Finans 17.000 16.000 10.000 10.000 14.000
Resultat før skatt -2.948.000 646.000 368.000 541.000 -1.525.000
Skattekostnad 0 -152.000 0 0 0
Årsresultat -2.948.000 494.000 368.000 541.000 -1.525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.312.000 1.856.000 2.252.000 3.870.000 1.927.000
Sum omløpsmidler 2.799.000 5.806.000 4.751.000 2.091.000 3.360.000
Sum eiendeler 6.111.000 7.662.000 7.003.000 5.961.000 5.287.000
Sum opptjent egenkapital 2.669.000 5.617.000 5.123.000 4.617.000 4.076.000
Sum egenkapital 2.769.000 5.717.000 5.223.000 4.717.000 4.176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.342.000 1.945.000 1.780.000 1.243.000 1.111.000
Sum gjeld og egenkapital 6.111.000 7.662.000 7.003.000 5.960.000 5.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.708.000 12.148.000 12.513.000 11.276.000 9.272.000
Andre inntekter 155.000 0 0 208.000 0
Driftsinntekter 11.862.000 12.148.000 12.513.000 11.484.000 9.272.000
Varekostnad -13.257.000 -8.959.000 -9.871.000 -9.267.000 -9.472.000
Lønninger -409.000 -1.384.000 -1.129.000 -408.000 -474.000
Avskrivning -364.000 -396.000 -396.000 -646.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -797.000 -780.000 -759.000 -632.000 -712.000
Driftskostnader -14.827.000 -11.519.000 -12.155.000 -10.953.000 -10.811.000
Driftsresultat -2.964.000 629.000 358.000 531.000 -1.539.000
Finansinntekter 18.000 17.000 20.000 11.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -1.000
Finans 17.000 16.000 10.000 10.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.948.000 494.000 368.000 541.000 -1.525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 104.000 173.000 242.000 311.000 162.000
Maskiner anlegg 0 0 0 256.000 0
Driftsløsøre 3.208.000 1.683.000 2.010.000 3.302.000 1.766.000
Sum varige driftsmidler 3.312.000 1.856.000 2.252.000 3.870.000 1.927.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.312.000 1.856.000 2.252.000 3.870.000 1.927.000
Varebeholdning 533.000 4.082.000 849.000 0 0
Kundefordringer 1.651.000 1.362.000 1.510.000 1.549.000 780.000
Andre fordringer 19.000 36.000 29.000 59.000 1.639.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 596.000 326.000 2.363.000 483.000 941.000
Sum omløpsmidler 2.799.000 5.806.000 4.751.000 2.091.000 3.360.000
Sum eiendeler 6.111.000 7.662.000 7.003.000 5.961.000 5.287.000
Sum opptjent egenkapital 2.669.000 5.617.000 5.123.000 4.617.000 4.076.000
Sum egenkapital 2.769.000 5.717.000 5.223.000 4.717.000 4.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 993.000 1.130.000 1.028.000 487.000 1.115.000
Betalbar skatt 0 152.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 245.000 345.000 474.000 258.000 -66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.104.000 317.000 278.000 498.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 3.342.000 1.945.000 1.780.000 1.243.000 1.111.000
Sum gjeld og egenkapital 6.111.000 7.662.000 7.003.000 5.960.000 5.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -543.000 3.861.000 2.971.000 848.000 2.249.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3 2.7 1.7 3.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 2.2 1.7 3.1
Soliditet 45.3 74.6 74.6 79.1 79.0
Resultatgrad 5.2 2.9 4.6 -16.6
Rentedekningsgrad 6 35.8 5 -1524.0
Gjeldsgrad 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -48.2 8.4 5.4 9.1 -28.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex