Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risa AS
Juridisk navn:  Risa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51791300
Postboks 14 Bjorlandsringen 99 Fax: 51791301
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 980404129
Aksjekapital: 408.000 NOK
Antall ansatte: 567
Etableringsdato: 12/14/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.76%
Resultat  
  
-7.43%
Egenkapital  
  
17.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.839.983.000 1.676.385.000 1.294.274.000 1.278.282.000 1.150.692.000
Resultat: 35.222.000 38.051.000 11.506.000 36.524.000 -12.722.000
Egenkapital: 199.993.000 170.266.000 121.507.000 111.838.000 132.748.000
Regnskap for  Risa AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.839.983.000 1.676.385.000 1.294.274.000 1.278.282.000 1.150.692.000
Driftskostnader -1.811.361.000 -1.636.140.000 -1.280.155.000 -1.233.502.000 -1.148.311.000
Driftsresultat 28.623.000 40.245.000 14.119.000 44.780.000 2.382.000
Finansinntekter 10.896.000 4.314.000 5.038.000 2.739.000 877.000
Finanskostnader -4.296.000 -6.508.000 -7.651.000 -10.994.000 -15.980.000
Finans 6.600.000 -2.194.000 -2.613.000 -8.255.000 -15.103.000
Resultat før skatt 35.222.000 38.051.000 11.506.000 36.524.000 -12.722.000
Skattekostnad -5.496.000 -7.231.000 -1.837.000 -7.434.000 2.692.000
Årsresultat 29.727.000 30.820.000 9.669.000 29.090.000 -10.029.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.588.000 12.627.000 11.526.000 16.076.000 105.644.000
Sum omløpsmidler 891.727.000 682.938.000 589.984.000 470.712.000 373.724.000
Sum eiendeler 905.315.000 695.565.000 601.510.000 486.788.000 479.368.000
Sum opptjent egenkapital 70.216.000 40.489.000 9.669.000 0 0
Sum egenkapital 199.993.000 170.266.000 121.507.000 111.838.000 132.748.000
Sum langsiktig gjeld 67.597.000 62.425.000 46.606.000 44.915.000 76.001.000
Sum kortsiktig gjeld 637.725.000 462.874.000 433.397.000 330.034.000 270.618.000
Sum gjeld og egenkapital 905.315.000 695.565.000 601.510.000 486.787.000 479.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.825.950.000 1.665.055.000 1.282.459.000 1.259.516.000 1.136.820.000
Andre inntekter 14.034.000 11.331.000 11.815.000 18.766.000 13.872.000
Driftsinntekter 1.839.983.000 1.676.385.000 1.294.274.000 1.278.282.000 1.150.692.000
Varekostnad -981.493.000 -929.242.000 -686.138.000 -666.966.000 -625.568.000
Lønninger -413.336.000 -369.119.000 -310.563.000 -328.364.000 -308.135.000
Avskrivning -2.992.000 -4.545.000 -3.736.000 -22.865.000 -15.293.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -413.540.000 -333.234.000 -279.718.000 -215.307.000 -199.315.000
Driftskostnader -1.811.361.000 -1.636.140.000 -1.280.155.000 -1.233.502.000 -1.148.311.000
Driftsresultat 28.623.000 40.245.000 14.119.000 44.780.000 2.382.000
Finansinntekter 10.896.000 4.314.000 5.038.000 2.739.000 877.000
Finanskostnader -4.296.000 -6.508.000 -7.651.000 -10.994.000 -15.980.000
Finans 6.600.000 -2.194.000 -2.613.000 -8.255.000 -15.103.000
Konsernbidrag 0 0 0 -50.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.727.000 30.820.000 9.669.000 29.090.000 -10.029.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 2.106.000 4.620.000 7.134.000
Sum Immatrielle midler 0 0 2.106.000 4.620.000 7.134.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.662.000 3.742.000 3.823.000 4.869.000 25.760.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.834.000 9.342.000 6.620.000 8.507.000 96.197.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.754.000 3.286.000 2.800.000 2.950.000 2.314.000
Sum anleggsmidler 13.588.000 12.627.000 11.526.000 16.076.000 105.644.000
Varebeholdning 18.516.000 16.026.000 16.343.000 18.037.000 25.054.000
Kundefordringer 693.908.000 498.642.000 438.973.000 307.668.000 257.355.000
Andre fordringer 162.586.000 153.901.000 120.199.000 130.827.000 81.288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.717.000 14.369.000 14.469.000 14.180.000 10.027.000
Sum omløpsmidler 891.727.000 682.938.000 589.984.000 470.712.000 373.724.000
Sum eiendeler 905.315.000 695.565.000 601.510.000 486.788.000 479.368.000
Sum opptjent egenkapital 70.216.000 40.489.000 9.669.000 0 0
Sum egenkapital 199.993.000 170.266.000 121.507.000 111.838.000 132.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.467.000 56.971.000 44.076.000 42.239.000 34.805.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.597.000 62.425.000 46.606.000 44.915.000 76.001.000
Leverandørgjeld 388.544.000 274.373.000 283.386.000 139.948.000 133.833.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.777.000 54.179.000 41.866.000 37.996.000 27.483.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 213.404.000 134.323.000 108.146.000 152.089.000 109.302.000
Sum kortsiktig gjeld 637.725.000 462.874.000 433.397.000 330.034.000 270.618.000
Sum gjeld og egenkapital 905.315.000 695.565.000 601.510.000 486.787.000 479.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.002.000 220.064.000 156.587.000 140.678.000 103.106.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
Soliditet 22.1 24.5 20.2 23.0 27.7
Resultatgrad 1.6 2.4 1.1 3.5 0.2
Rentedekningsgrad 6.7 6.2 1.8 4.3 0.2
Gjeldsgrad 3.5 3.1 4 3.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 6.4 3.2 9.8 0.7
Signatur
12.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex