Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risør Seilforening
Juridisk navn:  Risør Seilforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95206083
Postboks 43 Finnøya Fax:
4951 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 975662977
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/26/1889
Foretakstype: FLI
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.83%
Resultat  
  
-155.17%
Egenkapital  
  
-6.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000 1.568.000
Resultat: -32.000 58.000 172.000 -174.000 91.000
Egenkapital: 462.000 494.000 435.000 264.000 438.000
Regnskap for  Risør Seilforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000 1.568.000
Driftskostnader -1.348.000 -1.188.000 -1.139.000 -1.655.000 -1.454.000
Driftsresultat -23.000 65.000 184.000 -149.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -13.000 -25.000 -23.000
Finans -10.000 -7.000 -13.000 -24.000 -22.000
Resultat før skatt -32.000 58.000 172.000 -174.000 91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 58.000 172.000 -174.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 60.000 147.000 367.000 542.000
Sum omløpsmidler 600.000 507.000 449.000 277.000 752.000
Sum eiendeler 970.000 567.000 596.000 644.000 1.294.000
Sum opptjent egenkapital 462.000 494.000 435.000 264.000 438.000
Sum egenkapital 462.000 494.000 435.000 264.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 370.000 60.000 147.000 367.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 13.000 14.000 14.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 567.000 596.000 645.000 1.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 674.000 317.000 0 933.000
Andre inntekter 1.302.000 578.000 1.006.000 1.506.000 635.000
Driftsinntekter 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000 1.568.000
Varekostnad -35.000 -38.000 -17.000 -14.000 -18.000
Lønninger -381.000 -293.000 -361.000 -474.000 -398.000
Avskrivning -91.000 -87.000 -220.000 -175.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -841.000 -770.000 -541.000 -992.000 -916.000
Driftskostnader -1.348.000 -1.188.000 -1.139.000 -1.655.000 -1.454.000
Driftsresultat -23.000 65.000 184.000 -149.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -13.000 -25.000 -23.000
Finans -10.000 -7.000 -13.000 -24.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 58.000 172.000 -174.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 43.000 5.000 0 141.000
Maskiner anlegg 0 0 85.000 0 0
Driftsløsøre 370.000 17.000 0 367.000 199.000
Sum varige driftsmidler 370.000 60.000 147.000 367.000 542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 370.000 60.000 147.000 367.000 542.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 3.000 7.000 21.000 22.000
Andre fordringer 1.000 36.000 83.000 61.000 235.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 582.000 468.000 359.000 196.000 494.000
Sum omløpsmidler 600.000 507.000 449.000 277.000 752.000
Sum eiendeler 970.000 567.000 596.000 644.000 1.294.000
Sum opptjent egenkapital 462.000 494.000 435.000 264.000 438.000
Sum egenkapital 462.000 494.000 435.000 264.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 370.000 60.000 147.000 367.000 542.000
Leverandørgjeld 26.000 13.000 15.000 16.000 103.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 -2.000 0 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 0 0 -2.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 13.000 14.000 14.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 567.000 596.000 645.000 1.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 462.000 494.000 435.000 263.000 438.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3 32.1 19.8 2.4
Likviditetsgrad 2 4.3 3 32.1 19.8 2.4
Soliditet 47.6 87.1 7 40.9 33.8
Resultatgrad -1.7 5.2 13.9 -9.9 7.2
Rentedekningsgrad -2.3 9.3 14.2 -5.9 5.0
Gjeldsgrad 1.1 0.1 0.4 1.4 2.0
Total kapitalrentabilitet -2.4 11.5 30.9 -22.9 8.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex