Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risør Reisesenter AS
Juridisk navn:  Risør Reisesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91734220
Postboks 66 Moensveien 17 Fax: 37152587
4951 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 858870712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssenteret J E Hellerdal
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
-92.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Resultat: 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Egenkapital: 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Regnskap for  Risør Reisesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Driftskostnader -200.000 -98.000 -76.000 -107.000 -287.000
Driftsresultat 16.000 10.000 0 49.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 372.000
Sum omløpsmidler 13.000 7.000 10.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 13.000 7.000 10.000 17.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 101.000 -109.000 -105.000 -154.000
Sum egenkapital 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 404.000
Sum kortsiktig gjeld -3.000 8.000 19.000 22.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 209.000 10.000 17.000 380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 108.000 75.000 113.000 256.000
Andre inntekter 0 0 0 43.000 14.000
Driftsinntekter 216.000 108.000 75.000 156.000 271.000
Varekostnad -187.000 -86.000 -61.000 -85.000 -240.000
Lønninger 0 0 0 0 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -15.000 -22.000 -41.000
Driftskostnader -200.000 -98.000 -76.000 -107.000 -287.000
Driftsresultat 16.000 10.000 0 49.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Finans 0 -2.000 -3.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 8.000 -4.000 44.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 372.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 372.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 372.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Andre fordringer 0 0 3.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 2.000 1.000 5.000 2.000
Sum omløpsmidler 13.000 7.000 10.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 13.000 7.000 10.000 17.000 380.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 101.000 -109.000 -105.000 -154.000
Sum egenkapital 15.000 201.000 -9.000 -5.000 -49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -1.000 6.000 11.000 22.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 404.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 5.000 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -3.000 8.000 19.000 22.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 182.000 209.000 10.000 17.000 380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -1.000 -9.000 -5.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 -4.3 0.9 0.5 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 -4.3 0.9 0.5 0.8 0.4
Soliditet 1 96.2 -29.4 -12.9
Resultatgrad 7.4 9.3 0 31.4 -5.9
Rentedekningsgrad 5 0 9.8 -3.2
Gjeldsgrad -0.2 0 -2.1 -4.4 -8.8
Total kapitalrentabilitet 133.3 4.8 0 288.2 -4.2
Signatur
08.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex