Ringnes AS
Juridisk navn:  Ringnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 08852
Postboks 7152 Majorstua Thorvald Meyers Gate 2 Fax: 22069770
0307 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914670705
Aksjekapital: 210.365.920 NOK
Antall ansatte: 389
Etableringsdato: 6/6/1918 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.77%
Resultat  
  
2.02%
Egenkapital  
  
31.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000 3.639.211.000
Resultat: 758.479.000 743.487.000 696.106.000 555.348.000 436.877.000
Egenkapital: 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000 210.366.000
Regnskap for  Ringnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000 3.639.211.000
Driftskostnader -3.933.777.000 -3.727.954.000 -3.524.266.000 -3.262.760.000 -3.235.455.000
Driftsresultat 745.652.000 738.619.000 684.152.000 544.309.000 403.756.000
Finansinntekter 31.999.000 28.081.000 27.719.000 39.649.000 45.320.000
Finanskostnader -19.173.000 -23.213.000 -15.765.000 -28.610.000 -12.198.000
Finans 12.826.000 4.868.000 11.954.000 11.039.000 33.122.000
Resultat før skatt 758.479.000 743.487.000 696.106.000 555.348.000 436.877.000
Skattekostnad -171.739.000 -182.038.000 -178.914.000 -156.143.000 -118.488.000
Årsresultat 586.740.000 561.449.000 517.192.000 399.205.000 318.389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.949.000 279.139.000 285.248.000 269.317.000 639.596.000
Sum omløpsmidler 2.752.646.000 2.436.958.000 2.555.517.000 2.193.373.000 1.605.049.000
Sum eiendeler 3.065.595.000 2.716.097.000 2.840.765.000 2.462.690.000 2.244.645.000
Sum opptjent egenkapital 536.246.000 356.841.000 161.502.000 34.952.000 0
Sum egenkapital 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000 210.366.000
Sum langsiktig gjeld 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000 79.850.000
Sum kortsiktig gjeld 2.280.811.000 2.114.590.000 2.427.191.000 2.166.347.000 1.954.429.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.595.000 2.716.098.000 2.840.766.000 2.462.691.000 2.244.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.604.597.000 4.398.586.000 4.143.070.000 3.751.952.000 3.564.707.000
Andre inntekter 74.833.000 67.987.000 65.348.000 55.119.000 74.504.000
Driftsinntekter 4.679.430.000 4.466.573.000 4.208.418.000 3.807.070.000 3.639.211.000
Varekostnad -2.968.312.000 -2.840.831.000 -2.662.325.000 -2.429.109.000 -2.374.312.000
Lønninger -360.209.000 -336.859.000 -346.723.000 -328.515.000 -363.186.000
Avskrivning -69.845.000 -54.940.000 -58.387.000 -56.123.000 -51.728.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -535.411.000 -495.324.000 -456.831.000 -449.013.000 -446.229.000
Driftskostnader -3.933.777.000 -3.727.954.000 -3.524.266.000 -3.262.760.000 -3.235.455.000
Driftsresultat 745.652.000 738.619.000 684.152.000 544.309.000 403.756.000
Finansinntekter 31.999.000 28.081.000 27.719.000 39.649.000 45.320.000
Finanskostnader -19.173.000 -23.213.000 -15.765.000 -28.610.000 -12.198.000
Finans 12.826.000 4.868.000 11.954.000 11.039.000 33.122.000
Konsernbidrag -409.553.000 -368.444.000 -395.338.000 -357.700.000 -268.939.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 586.740.000 561.449.000 517.192.000 399.205.000 318.389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.065.000 109.327.000 125.387.000 123.885.000 117.997.000
Fast eiendom 22.576.000 2.943.000 3.234.000 3.453.000 4.046.000
Maskiner anlegg 16.000 0 3.142.000 235.000 314.000
Driftsløsøre 168.108.000 162.770.000 147.556.000 133.938.000 128.887.000
Sum varige driftsmidler 190.701.000 165.713.000 153.932.000 137.626.000 133.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.183.000 4.099.000 5.929.000 7.806.000 388.351.000
Sum anleggsmidler 312.949.000 279.139.000 285.248.000 269.317.000 639.596.000
Varebeholdning 1.731.000 1.731.000 885.000 0 571.000
Kundefordringer 93.922.000 165.617.000 114.745.000 99.815.000 195.481.000
Andre fordringer 101.438.000 99.221.000 2.330.425.000 98.342.000 88.967.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 92.000 47.000 52.000 43.000
Sum omløpsmidler 2.752.646.000 2.436.958.000 2.555.517.000 2.193.373.000 1.605.049.000
Sum eiendeler 3.065.595.000 2.716.097.000 2.840.765.000 2.462.690.000 2.244.645.000
Sum opptjent egenkapital 536.246.000 356.841.000 161.502.000 34.952.000 0
Sum egenkapital 746.612.000 567.207.000 371.868.000 245.318.000 210.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000 53.895.000
Gjeld til kredittinstitutt 634.028.000 1.421.687.000 1.542.886.000 547.753.000 519.961.000
Sum langsiktig gjeld 38.172.000 34.301.000 41.707.000 51.026.000 79.850.000
Leverandørgjeld 1.018.916.000 109.565.000 129.101.000 905.468.000 759.544.000
Betalbar skatt 69.891.000 54.802.000 34.436.000 34.023.000 24.686.000
Skyldig offentlige avgifter 353.941.000 365.098.000 338.631.000 329.260.000 275.293.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.035.000 163.438.000 382.137.000 349.844.000 374.946.000
Sum kortsiktig gjeld 2.280.811.000 2.114.590.000 2.427.191.000 2.166.347.000 1.954.429.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.595.000 2.716.098.000 2.840.766.000 2.462.691.000 2.244.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.835.000 322.368.000 128.326.000 27.026.000 -349.380.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9
Soliditet 24.4 20.9 13.1 10.0 9.4
Resultatgrad 15.9 16.5 16.3 14.3 11.1
Rentedekningsgrad 38.9 31.8 43.4 20.4 36.8
Gjeldsgrad 3.1 3.8 6.6 9.0 9.7
Total kapitalrentabilitet 25.4 28.2 25.1 23.7 20.0
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP ELLER
AV ADM DIREKTØR OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2018
PROKURA I FELLESSKAP
NICOLAISEN KARI
PROKURA I FELLESSKAP
JENSEN KIM ROLF
PROKURA I FELLESSKAP
RØED ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex