Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ricks AS
Juridisk navn:  Ricks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55553131
Veiten 3 Veiten 3 Fax: 55553130
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971191503
Aksjekapital: 1.000.500 NOK
Antall ansatte: 152
Etableringsdato: 10/19/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.83%
Resultat  
  
-113.1%
Egenkapital  
  
-2.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.417.000 41.305.000 32.759.000 29.780.000 35.789.000
Resultat: -303.000 2.313.000 1.127.000 -2.007.000 -1.104.000
Egenkapital: 3.693.000 3.793.000 2.242.000 595.000 2.601.000
Regnskap for  Ricks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.417.000 41.305.000 32.759.000 29.780.000 35.789.000
Driftskostnader -36.633.000 -38.864.000 -31.389.000 -31.245.000 -36.407.000
Driftsresultat -216.000 2.442.000 1.368.000 -1.464.000 -619.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader -88.000 -131.000 -243.000 -544.000 -493.000
Finans -88.000 -130.000 -241.000 -543.000 -485.000
Resultat før skatt -303.000 2.313.000 1.127.000 -2.007.000 -1.104.000
Skattekostnad 70.000 -197.000 0 0 0
Årsresultat -233.000 2.116.000 1.127.000 -2.007.000 -1.104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.599.000 3.535.000 4.672.000 4.342.000 6.909.000
Sum omløpsmidler 7.693.000 9.870.000 5.423.000 3.746.000 6.548.000
Sum eiendeler 10.292.000 13.405.000 10.095.000 8.088.000 13.457.000
Sum opptjent egenkapital 1.449.000 1.682.000 721.000 -406.000 1.601.000
Sum egenkapital 3.693.000 3.793.000 2.242.000 595.000 2.601.000
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 475.000 851.000 1.199.000
Sum kortsiktig gjeld 6.600.000 9.524.000 7.378.000 6.643.000 9.657.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 13.406.000 10.095.000 8.089.000 13.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.079.000 39.999.000 32.129.000 28.847.000 34.367.000
Andre inntekter 1.338.000 1.306.000 629.000 933.000 1.422.000
Driftsinntekter 36.417.000 41.305.000 32.759.000 29.780.000 35.789.000
Varekostnad -10.783.000 -11.856.000 -10.035.000 -8.500.000 -10.352.000
Lønninger -8.677.000 -8.380.000 -6.761.000 -7.353.000 -10.379.000
Avskrivning -1.070.000 -1.158.000 -1.382.000 -1.481.000 -1.663.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.103.000 -17.470.000 -13.211.000 -13.911.000 -14.013.000
Driftskostnader -36.633.000 -38.864.000 -31.389.000 -31.245.000 -36.407.000
Driftsresultat -216.000 2.442.000 1.368.000 -1.464.000 -619.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 8.000
Finanskostnader -88.000 -131.000 -243.000 -544.000 -493.000
Finans -88.000 -130.000 -241.000 -543.000 -485.000
Konsernbidrag 0 -1.154.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -233.000 2.116.000 1.127.000 -2.007.000 -1.104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Fast eiendom 889.000 1.576.000 2.430.000 2.782.000 5.301.000
Maskiner anlegg 0 0 0 753.000 753.000
Driftsløsøre 1.437.000 1.699.000 1.983.000 547.000 595.000
Sum varige driftsmidler 2.327.000 3.275.000 4.412.000 4.082.000 6.650.000
Sum finansielle anleggsmidler 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Sum anleggsmidler 2.599.000 3.535.000 4.672.000 4.342.000 6.909.000
Varebeholdning 671.000 748.000 713.000 639.000 726.000
Kundefordringer 1.828.000 2.096.000 1.911.000 1.754.000 996.000
Andre fordringer 3.939.000 5.829.000 1.445.000 679.000 3.319.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.256.000 1.198.000 1.355.000 674.000 1.508.000
Sum omløpsmidler 7.693.000 9.870.000 5.423.000 3.746.000 6.548.000
Sum eiendeler 10.292.000 13.405.000 10.095.000 8.088.000 13.457.000
Sum opptjent egenkapital 1.449.000 1.682.000 721.000 -406.000 1.601.000
Sum egenkapital 3.693.000 3.793.000 2.242.000 595.000 2.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 19.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 475.000 851.000 1.199.000
Leverandørgjeld 4.142.000 4.891.000 5.330.000 2.574.000 5.795.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.219.000 1.411.000 1.068.000 2.047.000 2.051.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.239.000 3.221.000 980.000 2.022.000 1.812.000
Sum kortsiktig gjeld 6.600.000 9.524.000 7.378.000 6.643.000 9.657.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 13.406.000 10.095.000 8.089.000 13.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.093.000 346.000 -1.955.000 -2.897.000 -3.109.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.6 0.5 0.7
Soliditet 35.9 28.3 22.2 7.4 19.3
Resultatgrad -0.6 5.9 4.2 -4.9 -1.7
Rentedekningsgrad -2.5 18.6 5.6 -2.7 -1.2
Gjeldsgrad 1.8 2.5 3.5 12.6 4.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 18.2 13.6 -18.1 -4.5
Signatur
15.05.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
TERKELSEN ROLF
SIGNATUR HVER FOR SEG
GRENI TOM
SIGNATUR HVER FOR SEG
ARNESEN PETTER
Prokurister
15.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ARNESEN PETTER
PROKURA HVER FOR SEG
GRENI TOM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex