Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Juridisk navn:  Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33300080
Postboks 334 Munkegaten 3 Fax: 33300081
3101 Tønsberg 3126 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 987679026
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.47%
Resultat  
  
-8.62%
Egenkapital  
  
0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.413.000 28.002.000 27.082.000 26.658.000 25.664.000
Resultat: 6.124.000 6.702.000 5.351.000 5.862.000 6.401.000
Egenkapital: 1.824.000 1.821.000 1.638.000 1.634.000 1.570.000
Regnskap for  Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.413.000 28.002.000 27.082.000 26.658.000 25.664.000
Driftskostnader -22.371.000 -21.386.000 -21.813.000 -20.946.000 -19.488.000
Driftsresultat 6.042.000 6.616.000 5.269.000 5.712.000 6.176.000
Finansinntekter 83.000 86.000 82.000 150.000 225.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 82.000 86.000 82.000 150.000 225.000
Resultat før skatt 6.124.000 6.702.000 5.351.000 5.862.000 6.401.000
Skattekostnad -1.421.000 -1.618.000 -1.347.000 -1.598.000 -1.734.000
Årsresultat 4.703.000 5.083.000 4.004.000 4.264.000 4.667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 194.000 206.000 276.000 294.000 354.000
Sum omløpsmidler 16.757.000 17.773.000 16.142.000 15.396.000 15.257.000
Sum eiendeler 16.951.000 17.979.000 16.418.000 15.690.000 15.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.221.000 1.038.000 1.034.000 970.000
Sum egenkapital 1.824.000 1.821.000 1.638.000 1.634.000 1.570.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.127.000 16.157.000 14.779.000 14.055.000 14.042.000
Sum gjeld og egenkapital 16.951.000 17.978.000 16.417.000 15.089.000 15.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.413.000 28.002.000 27.082.000 26.658.000 25.664.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.413.000 28.002.000 27.082.000 26.658.000 25.664.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.008.000 -18.395.000 -18.831.000 -17.455.000 -16.399.000
Avskrivning -68.000 -76.000 -76.000 -57.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.295.000 -2.915.000 -2.906.000 -3.434.000 -3.031.000
Driftskostnader -22.371.000 -21.386.000 -21.813.000 -20.946.000 -19.488.000
Driftsresultat 6.042.000 6.616.000 5.269.000 5.712.000 6.176.000
Finansinntekter 83.000 86.000 82.000 150.000 225.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 82.000 86.000 82.000 150.000 225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.700.000 -4.900.000 -4.000.000 -4.200.000 -4.650.000
Årsresultat 4.703.000 5.083.000 4.004.000 4.264.000 4.667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 158.000 102.000 97.000 127.000 130.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 104.000 179.000 167.000 225.000
Sum varige driftsmidler 36.000 104.000 179.000 167.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 194.000 206.000 276.000 294.000 354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.276.000 8.084.000 7.340.000 6.644.000 5.952.000
Andre fordringer 0 56.000 256.000 201.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.481.000 9.633.000 8.546.000 8.551.000 9.202.000
Sum omløpsmidler 16.757.000 17.773.000 16.142.000 15.396.000 15.257.000
Sum eiendeler 16.951.000 17.979.000 16.418.000 15.690.000 15.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.221.000 1.038.000 1.034.000 970.000
Sum egenkapital 1.824.000 1.821.000 1.638.000 1.634.000 1.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 140.000 193.000 69.000 122.000 71.000
Betalbar skatt 1.477.000 1.624.000 1.317.000 1.595.000 1.689.000
Skyldig offentlige avgifter 2.766.000 3.005.000 2.911.000 2.689.000 2.426.000
Utbytte -4.700.000 -4.900.000 -4.000.000 -4.200.000 -4.650.000
Annen kortsiktig gjeld 6.045.000 6.435.000 6.482.000 5.450.000 5.206.000
Sum kortsiktig gjeld 15.127.000 16.157.000 14.779.000 14.055.000 14.042.000
Sum gjeld og egenkapital 16.951.000 17.978.000 16.417.000 15.089.000 15.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.630.000 1.616.000 1.363.000 1.341.000 1.215.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.8 10.1 1 10.4 10.1
Resultatgrad 21.3 23.6 19.5 21.4 24.1
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 8.3 8.9 9 8.6 8.9
Total kapitalrentabilitet 36.1 37.3 32.6 37.4 41.0
Signatur
04.07.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex