Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Juridisk navn:  Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38066160
Tangen 76 Tangen 76 Fax: 38066161
4608 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 987195452
Aksjekapital: 334.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/23/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.83%
Resultat  
  
8%
Egenkapital  
  
16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 6.118.000 6.008.000 6.154.000 5.808.000 6.178.000
Resultat: 2.025.000 1.875.000 2.015.000 1.959.000 2.015.000
Egenkapital: 3.780.000 3.246.000 2.844.000 2.380.000 2.472.000
Regnskap for  Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 6.118.000 6.008.000 6.154.000 5.808.000 6.178.000
Driftskostnader -4.110.000 -4.152.000 -4.164.000 -3.923.000 -4.209.000
Driftsresultat 2.008.000 1.856.000 1.991.000 1.885.000 1.969.000
Finansinntekter 18.000 18.000 24.000 77.000 47.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -3.000 0
Finans 16.000 18.000 24.000 74.000 47.000
Resultat før skatt 2.025.000 1.875.000 2.015.000 1.959.000 2.015.000
Skattekostnad -491.000 -473.000 -550.000 -531.000 -570.000
Årsresultat 1.534.000 1.402.000 1.465.000 1.428.000 1.446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 71.000 70.000 113.000 122.000
Sum omløpsmidler 5.648.000 4.617.000 4.322.000 3.938.000 4.177.000
Sum eiendeler 5.737.000 4.688.000 4.392.000 4.051.000 4.299.000
Sum opptjent egenkapital 3.446.000 2.912.000 2.510.000 2.046.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.780.000 3.246.000 2.844.000 2.380.000 2.472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.957.000 1.442.000 1.548.000 1.672.000 1.828.000
Sum gjeld og egenkapital 5.737.000 4.688.000 4.392.000 4.052.000 4.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.118.000 6.008.000 6.154.000 5.808.000 6.178.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.118.000 6.008.000 6.154.000 5.808.000 6.178.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.283.000 -3.312.000 -3.389.000 -3.144.000 -3.083.000
Avskrivning 0 0 -45.000 0 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -827.000 -840.000 -730.000 -779.000 -1.091.000
Driftskostnader -4.110.000 -4.152.000 -4.164.000 -3.923.000 -4.209.000
Driftsresultat 2.008.000 1.856.000 1.991.000 1.885.000 1.969.000
Finansinntekter 18.000 18.000 24.000 77.000 47.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -3.000 0
Finans 16.000 18.000 24.000 74.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.534.000 1.402.000 1.465.000 1.428.000 1.446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 71.000 70.000 113.000 122.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 89.000 71.000 70.000 113.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.113.000 1.400.000 1.430.000 1.412.000 1.406.000
Andre fordringer 72.000 67.000 53.000 52.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.462.000 3.150.000 2.840.000 2.474.000 2.710.000
Sum omløpsmidler 5.648.000 4.617.000 4.322.000 3.938.000 4.177.000
Sum eiendeler 5.737.000 4.688.000 4.392.000 4.051.000 4.299.000
Sum opptjent egenkapital 3.446.000 2.912.000 2.510.000 2.046.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.780.000 3.246.000 2.844.000 2.380.000 2.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 92.000 19.000 133.000 209.000
Betalbar skatt 509.000 474.000 507.000 522.000 604.000
Skyldig offentlige avgifter 637.000 397.000 433.000 371.000 210.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 761.000 479.000 589.000 646.000 805.000
Sum kortsiktig gjeld 1.957.000 1.442.000 1.548.000 1.672.000 1.828.000
Sum gjeld og egenkapital 5.737.000 4.688.000 4.392.000 4.052.000 4.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.691.000 3.175.000 2.774.000 2.266.000 2.349.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 2.8 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 3.2 2.8 2.4 2.3
Soliditet 65.9 69.2 64.8 58.7 57.5
Resultatgrad 32.8 30.9 32.4 32.5 31.9
Rentedekningsgrad 1 654.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 35.3 4 45.9 48.4 46.9
Signatur
30.12.2016
STYRET I FELLESSKAP
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex