Retail Design Group Norway AS
Juridisk navn:  Retail Design Group Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69377511
Storengveien 6 Storengveien 6 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 880408992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.24%
Resultat  
  
-28.57%
Egenkapital  
  
-6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 745.000 830.000 816.000 789.000 766.000
Resultat: -9.000 -7.000 -9.000 12.000 -115.000
Egenkapital: 140.000 150.000 157.000 166.000 154.000
Regnskap for  Retail Design Group Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 745.000 830.000 816.000 789.000 766.000
Driftskostnader -755.000 -831.000 -824.000 -775.000 -881.000
Driftsresultat -9.000 0 -7.000 13.000 -115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 -8.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt -9.000 -7.000 -9.000 12.000 -115.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -7.000 -9.000 12.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 195.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Sum eiendeler 195.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 50.000 57.000 66.000 54.000
Sum egenkapital 140.000 150.000 157.000 166.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 76.000 190.000 147.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 745.000 830.000 816.000 789.000 766.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 745.000 830.000 816.000 789.000 766.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -685.000 -685.000 -685.000 -555.000 -680.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -146.000 -139.000 -220.000 -201.000
Driftskostnader -755.000 -831.000 -824.000 -775.000 -881.000
Driftsresultat -9.000 0 -7.000 13.000 -115.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -8.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 -8.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -7.000 -9.000 12.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 13.000 16.000 33.000 168.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 212.000 331.000 280.000 197.000
Sum omløpsmidler 195.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Sum eiendeler 195.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 50.000 57.000 66.000 54.000
Sum egenkapital 140.000 150.000 157.000 166.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 41.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 14.000 52.000 15.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 21.000 138.000 132.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 76.000 190.000 147.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 196.000 226.000 347.000 313.000 365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 150.000 157.000 166.000 154.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3 1.8 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 3.5 3 1.8 2.2 1.8
Soliditet 71.8 66.4 45.2 53.0 42.2
Resultatgrad -1.2 0 -0.9 1.6 -15.0
Rentedekningsgrad 0 -3.5 13.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.2 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet -4.6 0 4.2 -31.5
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex