Restaurering & Bygg As
Juridisk navn:  Restaurering & Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174856
Postboks 67 Skiveien 54 Fax:
1917 Ytre Enebakk 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 997234332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kim Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.04%
Resultat  
  
82.42%
Egenkapital  
  
-1.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000 4.690.000
Resultat: -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000 -618.000
Egenkapital: -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000 73.000
Regnskap for  Restaurering & Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000 4.690.000
Driftskostnader -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000 -5.270.000
Driftsresultat -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000 -579.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -56.000 -46.000 -39.000
Finans -8.000 -8.000 -54.000 -46.000 -39.000
Resultat før skatt -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000 -618.000
Skattekostnad 0 0 -50.000 -133.000 166.000
Årsresultat -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000 -452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 59.000 186.000 488.000 604.000
Sum omløpsmidler 785.000 654.000 907.000 644.000 665.000
Sum eiendeler 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000 1.269.000
Sum opptjent egenkapital -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000 -28.000
Sum egenkapital -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 22.000 110.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000 1.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.955.000 4.998.000 2.641.000 3.233.000 5.322.000
Andre inntekter 0 9.000 440.000 441.000 -632.000
Driftsinntekter 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000 4.690.000
Varekostnad -1.674.000 -2.083.000 -778.000 -1.638.000 -1.938.000
Lønninger -1.567.000 -1.153.000 -513.000 -741.000 -1.045.000
Avskrivning -44.000 -46.000 -128.000 -135.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.692.000 -1.883.000 -2.189.000 -2.166.000 -2.158.000
Driftskostnader -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000 -5.270.000
Driftsresultat -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000 -579.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -56.000 -46.000 -39.000
Finans -8.000 -8.000 -54.000 -46.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000 -452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 133.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 29.000 55.000
Driftsløsøre 0 44.000 171.000 459.000 416.000
Sum varige driftsmidler 0 44.000 171.000 488.000 471.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 59.000 186.000 488.000 604.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 190.000 1.000 584.000 127.000 475.000
Andre fordringer 463.000 561.000 311.000 348.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 15.000 15.000
Kasse, bank 133.000 93.000 13.000 154.000 113.000
Sum omløpsmidler 785.000 654.000 907.000 644.000 665.000
Sum eiendeler 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000 1.269.000
Sum opptjent egenkapital -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000 -28.000
Sum egenkapital -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 38.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 22.000 110.000 61.000
Leverandørgjeld 843.000 1.251.000 787.000 748.000 301.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 97.000 178.000 -149.000 261.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.778.000 1.273.000 1.812.000 1.534.000 573.000
Sum kortsiktig gjeld 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000 1.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.953.000 -1.968.000 -1.907.000 -1.489.000 -471.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6
Soliditet -241.8 -267.2 -159.5 -98.1 5.7
Resultatgrad -0.4 -3.2 -17.1 -27.4 -12.3
Rentedekningsgrad -2.6 -19.8 -9.4 -21.9 -14.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.6 -2.0 16.4
Total kapitalrentabilitet -2.6 -22.1 -48.1 -88.9 -45.6
Signatur
25.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex