Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restaurant Tjenester Ness As
Juridisk navn:  Restaurant Tjenester Ness As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41549156
Nye Vakås Vei 38 Nye Vakås Vei 38 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912085031
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/6/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.53%
Resultat  
  
-34.35%
Egenkapital  
  
405%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.494.000 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000
Resultat: 648.000 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000
Egenkapital: 808.000 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000
Regnskap for  Restaurant Tjenester Ness As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.494.000 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000
Driftskostnader -2.808.000 -2.739.000 -2.574.000 -9.413.000 -14.874.000
Driftsresultat 687.000 1.080.000 333.000 -2.371.000 -1.102.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -93.000 -105.000 -222.000 -106.000
Finans -39.000 -93.000 -104.000 -221.000 -104.000
Resultat før skatt 648.000 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 648.000 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 21.000 0 278.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 1.551.000 1.128.000 682.000 621.000 3.271.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.149.000 682.000 899.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 -440.000 -1.427.000 -1.655.000 -207.000
Sum egenkapital 808.000 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 787.000 990.000 1.509.000 1.954.000 4.514.000
Sum gjeld og egenkapital 1.595.000 1.150.000 682.000 899.000 4.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.494.000 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.494.000 3.820.000 2.906.000 7.042.000 13.771.000
Varekostnad -1.160.000 -1.125.000 -604.000 -1.360.000 -4.972.000
Lønninger -1.087.000 -848.000 -1.186.000 -1.847.000 -4.153.000
Avskrivning -9.000 -5.000 -278.000 -394.000 -590.000
Nedskrivning 0 0 0 -965.000 0
Andre driftskostnader -552.000 -761.000 -431.000 -3.182.000 -5.159.000
Driftskostnader -2.808.000 -2.739.000 -2.574.000 -9.413.000 -14.874.000
Driftsresultat 687.000 1.080.000 333.000 -2.371.000 -1.102.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -40.000 -93.000 -105.000 -222.000 -106.000
Finans -39.000 -93.000 -104.000 -221.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 648.000 987.000 228.000 -2.592.000 -1.207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 21.000 0 278.000 1.637.000
Sum varige driftsmidler 44.000 21.000 0 278.000 1.637.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 21.000 0 278.000 1.637.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 204.000 1.869.000
Kundefordringer 19.000 16.000 307.000 175.000 717.000
Andre fordringer 1.198.000 782.000 4.000 182.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 233.000 230.000 270.000 59.000 533.000
Sum omløpsmidler 1.551.000 1.128.000 682.000 621.000 3.271.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.149.000 682.000 899.000 4.908.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 -440.000 -1.427.000 -1.655.000 -207.000
Sum egenkapital 808.000 160.000 -827.000 -1.055.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 122.000 245.000 613.000 1.010.000 2.465.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 152.000 286.000 52.000 621.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 594.000 610.000 892.000 1.429.000
Sum kortsiktig gjeld 787.000 990.000 1.509.000 1.954.000 4.514.000
Sum gjeld og egenkapital 1.595.000 1.150.000 682.000 899.000 4.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 764.000 138.000 -827.000 -1.333.000 -1.243.000
Likviditetsgrad 1 2 1 0.5 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1 0.4 0.2 0.4
Soliditet 50.7 13.9 -121.3 -117.4 8.0
Resultatgrad 19.7 28.3 11.5 -33.7 -8.0
Rentedekningsgrad 17.2 11.6 3.2 -10.7 -10.4
Gjeldsgrad 1 6.2 -1.8 -1.9 11.5
Total kapitalrentabilitet 43.1 93.9 4 -263.6 -22.4
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex