Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restaurant 4-you As
Juridisk navn:  Restaurant 4-you As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47611749
Bjørkeveien 22 Bjørkeveien 22 Fax:
1940 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 918807233
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.22%
Resultat  
  
94.04%
Egenkapital  
  
-15.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 5.609.000 5.043.000
Resultat: -43.000 -721.000
Egenkapital: 236.000 279.000
Regnskap for  Restaurant 4-you As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 5.609.000 5.043.000
Driftskostnader -5.646.000 -5.761.000
Driftsresultat -37.000 -717.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -6.000 -4.000
Resultat før skatt -43.000 -721.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -43.000 -721.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 348.000 432.000
Sum omløpsmidler 783.000 1.103.000
Sum eiendeler 1.131.000 1.535.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -721.000
Sum egenkapital 236.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 64.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 831.000 1.021.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.323.000 4.746.000
Andre inntekter 287.000 298.000
Driftsinntekter 5.609.000 5.043.000
Varekostnad -1.803.000 -1.891.000
Lønninger -2.886.000 -2.984.000
Avskrivning -84.000 -54.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -873.000 -832.000
Driftskostnader -5.646.000 -5.761.000
Driftsresultat -37.000 -717.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -5.000
Finans -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -43.000 -721.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 348.000 432.000
Sum varige driftsmidler 348.000 432.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 348.000 432.000
Varebeholdning 154.000 103.000
Kundefordringer 108.000 44.000
Andre fordringer 117.000 91.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 404.000 865.000
Sum omløpsmidler 783.000 1.103.000
Sum eiendeler 1.131.000 1.535.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -721.000
Sum egenkapital 236.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 64.000 234.000
Leverandørgjeld 103.000 108.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 361.000 449.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 831.000 1.021.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000 82.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1
Soliditet 20.9 18.2
Resultatgrad -0.7 -14.2
Rentedekningsgrad -5.3 -143.4
Gjeldsgrad 3.8 4.5
Total kapitalrentabilitet -3.2 -46.7
Signatur
31.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex