Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reprolink Østfold As
Juridisk navn:  Reprolink Østfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40007060
Postboks 51 Korterudbakken 3 Fax: 69892362
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 980572544
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidsberg Herreds Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2400%
Egenkapital  
  
-5.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -25.000 -1.000 0 3.000 -5.000
Egenkapital: 422.000 447.000 448.000 448.000 446.000
Regnskap for  Reprolink Østfold As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finansinntekter -20.000 2.000 3.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -20.000 2.000 3.000 6.000 0
Resultat før skatt -25.000 -1.000 0 3.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -1.000 0 3.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 114.000 111.000 105.000
Sum omløpsmidler 423.000 448.000 335.000 338.000 342.000
Sum eiendeler 423.000 448.000 449.000 449.000 447.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 347.000 348.000 348.000 346.000
Sum egenkapital 422.000 447.000 448.000 448.000 446.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 448.000 449.000 449.000 447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finansinntekter -20.000 2.000 3.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -20.000 2.000 3.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -1.000 0 3.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 114.000 111.000 105.000
Sum anleggsmidler 0 0 114.000 111.000 105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 285.000 305.000 305.000 305.000 305.000
Kasse, bank 137.000 143.000 30.000 33.000 37.000
Sum omløpsmidler 423.000 448.000 335.000 338.000 342.000
Sum eiendeler 423.000 448.000 449.000 449.000 447.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 347.000 348.000 348.000 346.000
Sum egenkapital 422.000 447.000 448.000 448.000 446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 423.000 448.000 449.000 449.000 447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 422.000 447.000 334.000 337.000 341.000
Likviditetsgrad 1 4 4 3 338.0 342.0
Likviditetsgrad 2 4 4 3 338.1 342.1
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.1 -0.4 0 0.7 -1.1
Signatur
20.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex