Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag Sa
Juridisk navn:  Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51720000
Seljebakken 10 Seljebakken 10 Fax: 51720001
4150 Rennesøy 4150 Rennesøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 955230728
Aksjekapital: 219 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/21/1965
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.12%
Resultat  
  
-92.59%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.677.000 8.581.000 7.706.000 8.320.000 8.374.000
Resultat: 6.000 81.000 50.000 523.000 230.000
Egenkapital: 3.488.000 3.496.000 3.409.000 3.366.000 2.998.000
Regnskap for  Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.677.000 8.581.000 7.706.000 8.320.000 8.374.000
Driftskostnader -8.748.000 -8.548.000 -7.711.000 -7.844.000 -8.196.000
Driftsresultat -70.000 33.000 -6.000 476.000 177.000
Finansinntekter 76.000 47.000 56.000 48.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 76.000 47.000 56.000 48.000 52.000
Resultat før skatt 6.000 81.000 50.000 523.000 230.000
Skattekostnad -4.000 -26.000 -17.000 -132.000 -75.000
Årsresultat 2.000 55.000 32.000 391.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 147.000 105.000 80.000 129.000
Sum omløpsmidler 4.957.000 5.018.000 4.733.000 4.873.000 4.492.000
Sum eiendeler 5.120.000 5.165.000 4.838.000 4.953.000 4.621.000
Sum opptjent egenkapital 2.909.000 2.907.000 2.852.000 2.820.000 2.429.000
Sum egenkapital 3.488.000 3.496.000 3.409.000 3.366.000 2.998.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.631.000 1.669.000 1.429.000 1.586.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 5.119.000 5.165.000 4.838.000 4.952.000 4.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.641.000 8.550.000 7.691.000 8.273.000 8.359.000
Andre inntekter 36.000 31.000 15.000 48.000 15.000
Driftsinntekter 8.677.000 8.581.000 7.706.000 8.320.000 8.374.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.230.000 -7.083.000 -6.292.000 -6.433.000 -6.781.000
Avskrivning -52.000 -30.000 -42.000 -42.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.466.000 -1.435.000 -1.377.000 -1.369.000 -1.371.000
Driftskostnader -8.748.000 -8.548.000 -7.711.000 -7.844.000 -8.196.000
Driftsresultat -70.000 33.000 -6.000 476.000 177.000
Finansinntekter 76.000 47.000 56.000 48.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 76.000 47.000 56.000 48.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 55.000 32.000 391.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 7.000 13.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 147.000 98.000 67.000 109.000
Sum varige driftsmidler 162.000 147.000 98.000 67.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 163.000 147.000 105.000 80.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.722.000 1.792.000 1.510.000 1.612.000 1.853.000
Andre fordringer 186.000 143.000 260.000 227.000 164.000
Sum investeringer 61.000 52.000 56.000 48.000 40.000
Kasse, bank 2.988.000 3.031.000 2.906.000 2.986.000 2.434.000
Sum omløpsmidler 4.957.000 5.018.000 4.733.000 4.873.000 4.492.000
Sum eiendeler 5.120.000 5.165.000 4.838.000 4.953.000 4.621.000
Sum opptjent egenkapital 2.909.000 2.907.000 2.852.000 2.820.000 2.429.000
Sum egenkapital 3.488.000 3.496.000 3.409.000 3.366.000 2.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 160.000 201.000 166.000 49.000
Betalbar skatt 5.000 19.000 11.000 129.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 815.000 716.000 630.000 676.000 770.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 726.000 773.000 586.000 616.000 723.000
Sum kortsiktig gjeld 1.631.000 1.669.000 1.429.000 1.586.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 5.119.000 5.165.000 4.838.000 4.952.000 4.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.326.000 3.349.000 3.304.000 3.287.000 2.869.000
Likviditetsgrad 1 3 3 3.3 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 3 3 3.3 3.1 2.8
Soliditet 68.1 67.7 70.5 6 64.9
Resultatgrad -0.8 0.4 -0.1 5.7 2.1
Rentedekningsgrad 230.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 1.5 1 10.6 5.0
Signatur
02.05.2012
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2012
PROKURA KVAR FOR SEG
KIRSTEN ASKE ØSTHUS
GUNNAR TODNEM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex