Rennebu Bygdemuseum
Juridisk navn:  Rennebu Bygdemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Oddbjørn Gorsetbakk Grindal Fax:
7393 Rennebu 7393 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 971575298
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/9/1995 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Midt-norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
23.53%
Resultat  
  
23.81%
Egenkapital  
  
-2.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 84.000 68.000 65.000 103.000 821.000
Resultat: -16.000 -21.000 -72.000 15.000 673.000
Egenkapital: 685.000 701.000 721.000 793.000 778.000
Regnskap for  Rennebu Bygdemuseum
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 84.000 68.000 65.000 103.000 821.000
Driftskostnader -105.000 -94.000 -141.000 -93.000 -154.000
Driftsresultat -21.000 -25.000 -76.000 11.000 668.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 5.000 5.000
Resultat før skatt -16.000 -21.000 -72.000 15.000 673.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -21.000 -72.000 15.000 673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 7.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 680.000 702.000 726.000 802.000 773.000
Sum eiendeler 687.000 708.000 733.000 810.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 0 701.000 721.000 793.000 778.000
Sum egenkapital 685.000 701.000 721.000 793.000 778.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 12.000 17.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 708.000 733.000 810.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 2.000 0 0 0
Andre inntekter 82.000 67.000 65.000 103.000 821.000
Driftsinntekter 84.000 68.000 65.000 103.000 821.000
Varekostnad 0 0 0 0 -4.000
Lønninger -6.000 -6.000 -56.000 -6.000 -28.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 -87.000 -84.000 -87.000 -121.000
Driftskostnader -105.000 -94.000 -141.000 -93.000 -154.000
Driftsresultat -21.000 -25.000 -76.000 11.000 668.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -21.000 -72.000 15.000 673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 3.000
Driftsløsøre 0 1.000 2.000 3.000 0
Sum varige driftsmidler 5.000 6.000 7.000 8.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 6.000 7.000 8.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 12.000 11.000 16.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 666.000 688.000 714.000 785.000 761.000
Sum omløpsmidler 680.000 702.000 726.000 802.000 773.000
Sum eiendeler 687.000 708.000 733.000 810.000 781.000
Sum opptjent egenkapital 0 701.000 721.000 793.000 778.000
Sum egenkapital 685.000 701.000 721.000 793.000 778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 11.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 12.000 17.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 708.000 733.000 810.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 695.000 714.000 785.000 770.000
Likviditetsgrad 1 3 100.3 60.5 47.2 257.7
Likviditetsgrad 2 3 100.3 60.5 47.2 257.7
Soliditet 99.7 9 98.4 97.9 99.6
Resultatgrad -36.8 -116.9 10.7 81.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.5 -9.8 2 86.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex