Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rendalen Kommuneskoger Kf
Juridisk navn:  Rendalen Kommuneskoger Kf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468500
Kommunehuset Kommunehuset Fax: 62468501
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 971296526
Aksjekapital: 2.541 NOK
Etableringsdato: 3/30/2000
Foretakstype: KF
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.87%
Resultat  
  
-43.33%
Egenkapital  
  
-9.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2002 2001
Omsetning: 1.745.000 1.680.000
Resultat: -258.000 -180.000
Egenkapital: 2.541.000 2.799.000
Regnskap for  Rendalen Kommuneskoger Kf
Resultat 2002 2001
Driftsinntekter 1.745.000 1.680.000
Driftskostnader -2.055.000 -1.973.000
Driftsresultat -309.000 -293.000
Finansinntekter 53.000 113.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 52.000 113.000
Resultat før skatt -258.000 -180.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.531.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.944.000
Sum eiendeler 2.902.000 3.475.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.541.000 2.799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 677.000
Sum gjeld og egenkapital 2.902.000 3.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.745.000 1.680.000
Varekostnad -833.000 -799.000
Lønninger -763.000 -636.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -459.000 -538.000
Driftskostnader -2.055.000 -1.973.000
Driftsresultat -309.000 -293.000
Finansinntekter 53.000 113.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 52.000 113.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.531.000 1.531.000
Varebeholdning 144.000 150.000
Kundefordringer 274.000 85.000
Andre fordringer 209.000 283.000
Sum investeringer
Kasse, bank 744.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 1.371.000 1.944.000
Sum eiendeler 2.902.000 3.475.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.541.000 2.799.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 32.000 24.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 220.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 677.000
Sum gjeld og egenkapital 2.902.000 3.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.010.000 2.621.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.9
Likviditetsgrad 2 3.4 2.7
Soliditet 87.6 80.5
Resultatgrad -17.7 -17.4
Rentedekningsgrad -256.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -8.8 -5.2
Signatur
20.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex