Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Renåfjellet AS
Juridisk navn:  Renåfjellet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22850790
C/O Thevit Postboks 84 Åkrestrømmen Fax: 22850791
2027 Kjeller 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 834049112
Aksjekapital: 2.050.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.97%
Resultat  
  
-112.7%
Egenkapital  
  
-2.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.374.000 3.207.000 2.283.000 3.256.000 1.657.000
Resultat: -71.000 559.000 -841.000 -252.000 -1.583.000
Egenkapital: -2.712.000 -2.640.000 -3.199.000 -2.358.000 -2.106.000
Regnskap for  Renåfjellet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.374.000 3.207.000 2.283.000 3.256.000 1.657.000
Driftskostnader -2.259.000 -2.318.000 -2.758.000 -3.217.000 -2.854.000
Driftsresultat 115.000 889.000 -475.000 39.000 -1.197.000
Finansinntekter 0 2.000 0 2.000 8.000
Finanskostnader -187.000 -332.000 -367.000 -292.000 -394.000
Finans -187.000 -330.000 -367.000 -290.000 -386.000
Resultat før skatt -71.000 559.000 -841.000 -252.000 -1.583.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 559.000 -841.000 -252.000 -1.583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.820.000 2.994.000 3.445.000 3.269.000
Sum omløpsmidler 7.033.000 6.904.000 6.807.000 7.697.000 7.668.000
Sum eiendeler 9.470.000 9.724.000 9.801.000 11.142.000 10.937.000
Sum opptjent egenkapital -4.762.000 -4.690.000 -5.249.000 -4.408.000 -4.156.000
Sum egenkapital -2.712.000 -2.640.000 -3.199.000 -2.358.000 -2.106.000
Sum langsiktig gjeld 2.586.000 3.029.000 3.873.000 4.391.000 4.874.000
Sum kortsiktig gjeld 9.596.000 9.335.000 9.126.000 9.108.000 8.168.000
Sum gjeld og egenkapital 9.470.000 9.724.000 9.800.000 11.141.000 10.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.374.000 3.207.000 2.283.000 3.256.000 1.657.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.374.000 3.207.000 2.283.000 3.256.000 1.657.000
Varekostnad -648.000 -828.000 -747.000 -761.000 -539.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -428.000 -607.000 -821.000 -768.000 -608.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.183.000 -883.000 -1.190.000 -1.688.000 -1.707.000
Driftskostnader -2.259.000 -2.318.000 -2.758.000 -3.217.000 -2.854.000
Driftsresultat 115.000 889.000 -475.000 39.000 -1.197.000
Finansinntekter 0 2.000 0 2.000 8.000
Finanskostnader -187.000 -332.000 -367.000 -292.000 -394.000
Finans -187.000 -330.000 -367.000 -290.000 -386.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 559.000 -841.000 -252.000 -1.583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.927.000 2.169.000 2.666.000 3.158.000 2.968.000
Maskiner anlegg 394.000 496.000 129.000 42.000 11.000
Driftsløsøre 115.000 153.000 198.000 243.000 288.000
Sum varige driftsmidler 2.436.000 2.818.000 2.992.000 3.443.000 3.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.820.000 2.994.000 3.445.000 3.269.000
Varebeholdning 6.390.000 5.938.000 6.249.000 6.561.000 6.871.000
Kundefordringer 391.000 245.000 176.000 762.000 23.000
Andre fordringer 142.000 233.000 145.000 193.000 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 488.000 236.000 181.000 222.000
Sum omløpsmidler 7.033.000 6.904.000 6.807.000 7.697.000 7.668.000
Sum eiendeler 9.470.000 9.724.000 9.801.000 11.142.000 10.937.000
Sum opptjent egenkapital -4.762.000 -4.690.000 -5.249.000 -4.408.000 -4.156.000
Sum egenkapital -2.712.000 -2.640.000 -3.199.000 -2.358.000 -2.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.586.000 3.029.000 3.873.000 4.391.000 4.874.000
Leverandørgjeld 844.000 1.412.000 2.128.000 1.983.000 2.239.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.752.000 7.923.000 6.998.000 7.125.000 5.930.000
Sum kortsiktig gjeld 9.596.000 9.335.000 9.126.000 9.108.000 8.168.000
Sum gjeld og egenkapital 9.470.000 9.724.000 9.800.000 11.141.000 10.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.563.000 -2.431.000 -2.319.000 -1.411.000 -500.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet -28.6 -27.1 -32.6 -21.2 -19.3
Resultatgrad 4.8 27.7 -20.8 1.2 -72.2
Rentedekningsgrad 0.6 2.7 -1.3 0.1 -3.0
Gjeldsgrad -4.5 -4.7 -4.1 -5.7 -6.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 9.2 -4.8 0.4 -10.9
Signatur
08.01.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.01.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex