Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Remi Andre Fagereng
Juridisk navn:  Remi Andre Fagereng
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32139425
Hønengata 8 Hønengata 8 Fax:
3513 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 980912094
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/27/1999
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.31%
Resultat  
  
-0.51%
Egenkapital  
  
32%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 219.000 206.000 184.000 209.000 171.000
Resultat: 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Egenkapital: 33.000 25.000 33.000 0 0
Regnskap for  Remi Andre Fagereng
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 219.000 206.000 184.000 209.000 171.000
Driftskostnader -24.000 -10.000 -22.000 -19.000 -11.000
Driftsresultat 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 27.000 33.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 34.000 27.000 33.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 33.000 25.000 33.000 0 0
Sum egenkapital 33.000 25.000 33.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 26.000 33.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 219.000 206.000 184.000 209.000 171.000
Driftsinntekter 219.000 206.000 184.000 209.000 171.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -7.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -3.000 -14.000 -19.000 -11.000
Driftskostnader -24.000 -10.000 -22.000 -19.000 -11.000
Driftsresultat 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 195.000 196.000 162.000 190.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 27.000 33.000 0 0
Sum varige driftsmidler 34.000 27.000 33.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 27.000 33.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 34.000 27.000 33.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 33.000 25.000 33.000 0 0
Sum egenkapital 33.000 25.000 33.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 26.000 33.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -1.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Soliditet 97.1 96.2 100.0
Resultatgrad 89.0 95.1 88.0 90.9 94.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 573.5 753.8 490.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex