Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Remedico AS
Juridisk navn:  Remedico AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22732500
Bingenveien 69 Bingenveien 69 Fax: 22732501
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989926853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/13/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.71%
Resultat  
  
-750%
Egenkapital  
  
128.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 312.000 420.000 543.000 709.000 679.000
Resultat: -39.000 6.000 10.000 165.000 -18.000
Egenkapital: 436.000 191.000 386.000 376.000 330.000
Regnskap for  Remedico AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 312.000 420.000 543.000 709.000 679.000
Driftskostnader -353.000 -415.000 -534.000 -548.000 -697.000
Driftsresultat -41.000 4.000 8.000 162.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Resultat før skatt -39.000 6.000 10.000 165.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 -60.000 5.000
Årsresultat -39.000 4.000 10.000 105.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 137.000 96.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 407.000 568.000 642.000 714.000 574.000
Sum eiendeler 454.000 705.000 738.000 732.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 0 286.000 276.000 230.000
Sum egenkapital 436.000 191.000 386.000 376.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 0 284.000 284.000 284.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 230.000 67.000 72.000 -40.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 705.000 737.000 732.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 312.000 419.000 542.000 709.000 679.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 312.000 420.000 543.000 709.000 679.000
Varekostnad -60.000 -42.000 -5.000 -6.000 -40.000
Lønninger -7.000 -96.000 -189.000 -133.000 -249.000
Avskrivning -10.000 0 -2.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -277.000 -338.000 -407.000 -408.000
Driftskostnader -353.000 -415.000 -534.000 -548.000 -697.000
Driftsresultat -41.000 4.000 8.000 162.000 -19.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat -39.000 4.000 10.000 105.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 16.000 16.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 6.000 16.000 16.000 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 121.000 80.000 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 137.000 96.000 18.000 0
Varebeholdning 7.000 13.000 20.000 19.000 0
Kundefordringer 14.000 -8.000 71.000 64.000 33.000
Andre fordringer 21.000 0 0 50.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 365.000 563.000 551.000 580.000 478.000
Sum omløpsmidler 407.000 568.000 642.000 714.000 574.000
Sum eiendeler 454.000 705.000 738.000 732.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 0 286.000 276.000 230.000
Sum egenkapital 436.000 191.000 386.000 376.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 284.000 284.000 284.000 284.000
Leverandørgjeld 6.000 7.000 7.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 -118.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 42.000 32.000 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 218.000 18.000 13.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 230.000 67.000 72.000 -40.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 705.000 737.000 732.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 389.000 338.000 575.000 642.000 614.000
Likviditetsgrad 1 22.6 2.5 9.6 9.9 -14.3
Likviditetsgrad 2 22.2 2.4 9.3 9.7 -14.3
Soliditet 9 27.1 52.4 51.4 57.5
Resultatgrad -13.1 1 1.5 22.8 -2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 2.7 0.9 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -8.6 0.7 1.4 22.5 -3.1
Signatur
09.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex