Rem-Pol Resources Norway AS
Juridisk navn:  Rem-Pol Resources Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91918094
Aurvågvegen 92 Aurvågvegen 92 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 991489339
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 133
Etableringsdato: 6/8/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Balanse Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.94%
Resultat  
  
-103.24%
Egenkapital  
  
-15.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.798.000 66.770.000 66.217.000 45.819.000 35.663.000
Resultat: -51.000 1.576.000 965.000 2.402.000 60.000
Egenkapital: 3.964.000 4.689.000 3.779.000 4.952.000 3.387.000
Regnskap for  Rem-Pol Resources Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.798.000 66.770.000 66.217.000 45.819.000 35.663.000
Driftskostnader -60.875.000 -65.336.000 -65.285.000 -43.513.000 -35.690.000
Driftsresultat -77.000 1.434.000 932.000 2.306.000 -25.000
Finansinntekter 241.000 313.000 383.000 323.000 318.000
Finanskostnader -213.000 -171.000 -350.000 -227.000 -233.000
Finans 28.000 142.000 33.000 96.000 85.000
Resultat før skatt -51.000 1.576.000 965.000 2.402.000 60.000
Skattekostnad 4.000 -381.000 -240.000 -612.000 -25.000
Årsresultat -47.000 1.196.000 725.000 1.790.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 503.000 546.000 478.000 2.931.000 2.969.000
Sum omløpsmidler 13.269.000 16.367.000 18.747.000 17.736.000 8.136.000
Sum eiendeler 13.772.000 16.913.000 19.225.000 20.667.000 11.105.000
Sum opptjent egenkapital 3.890.000 4.615.000 3.705.000 4.848.000 3.283.000
Sum egenkapital 3.964.000 4.689.000 3.779.000 4.952.000 3.387.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 125.000 423.000 706.000
Sum kortsiktig gjeld 9.808.000 12.223.000 15.322.000 15.292.000 7.012.000
Sum gjeld og egenkapital 13.772.000 16.913.000 19.226.000 20.667.000 11.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.824.000 62.808.000 62.473.000 43.383.000 33.513.000
Andre inntekter 974.000 3.962.000 3.744.000 2.436.000 2.151.000
Driftsinntekter 60.798.000 66.770.000 66.217.000 45.819.000 35.663.000
Varekostnad -139.000 -617.000 -53.000 -456.000 -43.000
Lønninger -49.883.000 -51.401.000 -51.637.000 -35.453.000 -28.795.000
Avskrivning -81.000 -78.000 -50.000 -46.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.772.000 -13.240.000 -13.545.000 -7.558.000 -6.813.000
Driftskostnader -60.875.000 -65.336.000 -65.285.000 -43.513.000 -35.690.000
Driftsresultat -77.000 1.434.000 932.000 2.306.000 -25.000
Finansinntekter 241.000 313.000 383.000 323.000 318.000
Finanskostnader -213.000 -171.000 -350.000 -227.000 -233.000
Finans 28.000 142.000 33.000 96.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -678.000 -285.000 0 -225.000 0
Årsresultat -47.000 1.196.000 725.000 1.790.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 3.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 2.322.000 2.322.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 224.000 270.000 228.000 282.000 115.000
Sum varige driftsmidler 224.000 270.000 228.000 2.603.000 2.437.000
Sum finansielle anleggsmidler 276.000 276.000 250.000 325.000 516.000
Sum anleggsmidler 503.000 546.000 478.000 2.931.000 2.969.000
Varebeholdning 0 0 0 401.000 788.000
Kundefordringer 1.753.000 5.470.000 13.873.000 15.580.000 4.487.000
Andre fordringer 4.926.000 4.605.000 3.411.000 1.173.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.590.000 6.292.000 1.463.000 583.000 2.590.000
Sum omløpsmidler 13.269.000 16.367.000 18.747.000 17.736.000 8.136.000
Sum eiendeler 13.772.000 16.913.000 19.225.000 20.667.000 11.105.000
Sum opptjent egenkapital 3.890.000 4.615.000 3.705.000 4.848.000 3.283.000
Sum egenkapital 3.964.000 4.689.000 3.779.000 4.952.000 3.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 125.000 423.000 706.000
Leverandørgjeld 458.000 1.850.000 1.464.000 1.421.000 1.151.000
Betalbar skatt 0 380.000 237.000 599.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 3.928.000 4.072.000 5.576.000 6.431.000 2.747.000
Utbytte -678.000 -285.000 0 -225.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.744.000 5.636.000 8.044.000 6.616.000 3.092.000
Sum kortsiktig gjeld 9.808.000 12.223.000 15.322.000 15.292.000 7.012.000
Sum gjeld og egenkapital 13.772.000 16.913.000 19.226.000 20.667.000 11.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.461.000 4.144.000 3.425.000 2.444.000 1.124.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
Soliditet 28.8 27.7 19.7 2 30.5
Resultatgrad -0.1 2.1 1.4 5 -0.1
Rentedekningsgrad -0.4 8.4 2.7 10.2 1.3
Gjeldsgrad 2.5 2.6 4.1 3.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.2 10.3 6.8 12.7 2.6
Signatur
03.10.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR KVAR FOR SEG
FUGLSETH IDAR EINAR
MOLTU SEBASTIAN ALEKSANDER
Prokurister
03.10.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex