Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rekvisita Norge AS
Juridisk navn:  Rekvisita Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38058180
Postboks 4022 Kongsgård Stemmane 25 Fax: 38058181
4689 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 984119119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-575%
Egenkapital  
  
-16.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 92.000 0 0 7.988.000
Resultat: -437.000 92.000 -51.000 -761.000 893.000
Egenkapital: 2.216.000 2.653.000 2.561.000 2.612.000 3.353.000
Regnskap for  Rekvisita Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 92.000 0 0 7.988.000
Driftskostnader -437.000 0 -48.000 -650.000 -8.072.000
Driftsresultat -437.000 92.000 -48.000 -650.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 1.257.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -111.000 -279.000
Finans 0 0 -3.000 -111.000 978.000
Resultat før skatt -437.000 92.000 -51.000 -761.000 893.000
Skattekostnad 0 0 0 20.000 -73.000
Årsresultat -437.000 92.000 -51.000 -741.000 819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.044.000 7.247.000
Sum eiendeler 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.044.000 7.257.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 2.553.000 2.461.000 2.512.000 3.253.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.653.000 2.561.000 2.612.000 3.353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 1.872.000 2.466.000 2.443.000 2.431.000 2.881.000
Sum gjeld og egenkapital 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.043.000 7.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 92.000 0 0 7.009.000
Andre inntekter 0 0 0 0 978.000
Driftsinntekter 0 92.000 0 0 7.988.000
Varekostnad 0 0 0 27.000 -6.779.000
Lønninger 0 0 0 0 -497.000
Avskrivning 0 0 0 0 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 0 -48.000 -677.000 -740.000
Driftskostnader -437.000 0 -48.000 -650.000 -8.072.000
Driftsresultat -437.000 92.000 -48.000 -650.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 1.257.000
Finanskostnader 0 0 -7.000 -111.000 -279.000
Finans 0 0 -3.000 -111.000 978.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -437.000 92.000 -51.000 -741.000 819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 115.000 115.000 0 0 111.000
Andre fordringer 3.972.000 4.993.000 4.993.000 1.622.000 1.343.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 11.000 11.000 2.000 159.000
Sum omløpsmidler 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.044.000 7.247.000
Sum eiendeler 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.044.000 7.257.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 2.553.000 2.461.000 2.512.000 3.253.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.653.000 2.561.000 2.612.000 3.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 176.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.023.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 12.000 0 160.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 23.000 0 0 894.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.861.000 2.431.000 2.431.000 2.255.000 1.776.000
Sum kortsiktig gjeld 1.872.000 2.466.000 2.443.000 2.431.000 2.881.000
Sum gjeld og egenkapital 4.088.000 5.119.000 5.004.000 5.043.000 7.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.216.000 2.653.000 2.561.000 2.613.000 4.366.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2 2.1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 2 2.1 2.6
Soliditet 54.2 51.8 51.2 51.8 46.2
Resultatgrad 1 -1.1
Rentedekningsgrad -6.9 -5.9 4.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -10.7 1.8 -0.9 -12.9 16.1
Signatur
27.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex