Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rekruttering AS
Juridisk navn:  Rekruttering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64932074
Klokkeveien 9 Klokkeveien 9 Fax:
1444 Drøbak 1444 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 988557846
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
183.95%
Egenkapital  
  
8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 280.000 140.000 0 524.000 367.000
Resultat: 68.000 -81.000 -581.000 -90.000 -207.000
Egenkapital: -446.000 -488.000 -415.000 31.000 110.000
Regnskap for  Rekruttering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 280.000 140.000 0 524.000 367.000
Driftskostnader -210.000 -222.000 -580.000 -614.000 -588.000
Driftsresultat 71.000 -81.000 -580.000 -90.000 -221.000
Finansinntekter 0 0 0 0 15.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 0 -1.000 -1.000 14.000
Resultat før skatt 68.000 -81.000 -581.000 -90.000 -207.000
Skattekostnad -26.000 9.000 135.000 11.000 53.000
Årsresultat 42.000 -73.000 -446.000 -79.000 -154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 228.000 254.000 245.000 470.000 819.000
Sum omløpsmidler 294.000 11.000 56.000 196.000 207.000
Sum eiendeler 522.000 265.000 301.000 666.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -518.000 -445.000 1.000 80.000
Sum egenkapital -446.000 -488.000 -415.000 31.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 939.000 723.000 685.000 609.000 840.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 29.000 31.000 26.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 264.000 301.000 666.000 1.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 140.000 0 524.000 367.000
Andre inntekter 280.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 280.000 140.000 0 524.000 367.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -8.000
Avskrivning 0 0 -360.000 -360.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -221.000 -219.000 -253.000 -220.000
Driftskostnader -210.000 -222.000 -580.000 -614.000 -588.000
Driftsresultat 71.000 -81.000 -580.000 -90.000 -221.000
Finansinntekter 0 0 0 0 15.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 0 -1.000 -1.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -73.000 -446.000 -79.000 -154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 254.000 245.000 470.000 819.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 228.000 254.000 245.000 470.000 819.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 289.000 0 16.000 13.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 11.000 41.000 183.000 204.000
Sum omløpsmidler 294.000 11.000 56.000 196.000 207.000
Sum eiendeler 522.000 265.000 301.000 666.000 1.026.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -518.000 -445.000 1.000 80.000
Sum egenkapital -446.000 -488.000 -415.000 31.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 939.000 723.000 685.000 609.000 840.000
Leverandørgjeld 7.000 8.000 30.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 21.000 1.000 1.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 29.000 31.000 26.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 521.000 264.000 301.000 666.000 1.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 -18.000 25.000 170.000 131.000
Likviditetsgrad 1 10.5 0.4 1.8 7.5 2.7
Likviditetsgrad 2 10.5 0.4 1.8 7.6 2.8
Soliditet -85.6 -184.8 -137.9 4.7 10.7
Resultatgrad 25.4 -57.9 -17.2 -60.2
Rentedekningsgrad 23.7 -90.0 -206.0
Gjeldsgrad -2.2 -1.5 -1.7 20.5 8.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 -30.7 -192.7 -13.5 -20.1
Signatur
31.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex