Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamehuset Produksjon AS
Juridisk navn:  Reklamehuset Produksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56356250
Galteråsen 7 Galteråsen 7 Fax: 56351020
5916 Isdalstø 5916 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 980289036
Aksjekapital: 1.650.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/23/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.69%
Resultat  
  
183.77%
Egenkapital  
  
54.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.537.000 8.786.000 7.992.000 5.334.000 5.935.000
Resultat: 437.000 154.000 125.000 -548.000 41.000
Egenkapital: 1.241.000 804.000 650.000 526.000 1.074.000
Regnskap for  Reklamehuset Produksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.537.000 8.786.000 7.992.000 5.334.000 5.935.000
Driftskostnader -12.044.000 -8.583.000 -7.794.000 -5.806.000 -5.848.000
Driftsresultat 493.000 202.000 198.000 -472.000 86.000
Finansinntekter 11.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -76.000 -79.000 -48.000
Finans -56.000 -48.000 -74.000 -77.000 -45.000
Resultat før skatt 437.000 154.000 125.000 -548.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 437.000 154.000 125.000 -548.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 219.000 250.000 366.000 584.000 552.000
Sum omløpsmidler 3.152.000 2.074.000 1.919.000 1.756.000 1.734.000
Sum eiendeler 3.371.000 2.324.000 2.285.000 2.340.000 2.286.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -846.000 -1.000.000 -1.124.000 -576.000
Sum egenkapital 1.241.000 804.000 650.000 526.000 1.074.000
Sum langsiktig gjeld 0 152.000 239.000 506.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 1.367.000 1.395.000 1.309.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 3.371.000 2.323.000 2.284.000 2.341.000 2.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.084.000 8.786.000 7.992.000 5.334.000 5.935.000
Andre inntekter 453.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.537.000 8.786.000 7.992.000 5.334.000 5.935.000
Varekostnad -5.461.000 -3.397.000 -2.706.000 -1.852.000 -1.688.000
Lønninger -3.462.000 -3.311.000 -3.279.000 -2.479.000 -2.712.000
Avskrivning -142.000 -133.000 -219.000 -219.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.979.000 -1.742.000 -1.610.000 -1.298.000 -1.300.000
Driftskostnader -12.044.000 -8.583.000 -7.794.000 -5.806.000 -5.848.000
Driftsresultat 493.000 202.000 198.000 -472.000 86.000
Finansinntekter 11.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -67.000 -49.000 -76.000 -79.000 -48.000
Finans -56.000 -48.000 -74.000 -77.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 437.000 154.000 125.000 -548.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 8.000 38.000 68.000
Sum Immatrielle midler 0 0 8.000 38.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 145.000 244.000 343.000 190.000
Driftsløsøre 219.000 104.000 114.000 204.000 295.000
Sum varige driftsmidler 219.000 250.000 358.000 547.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 219.000 250.000 366.000 584.000 552.000
Varebeholdning 1.033.000 996.000 1.000.000 617.000 582.000
Kundefordringer 1.732.000 785.000 652.000 917.000 943.000
Andre fordringer 172.000 115.000 81.000 80.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 178.000 186.000 142.000 121.000
Sum omløpsmidler 3.152.000 2.074.000 1.919.000 1.756.000 1.734.000
Sum eiendeler 3.371.000 2.324.000 2.285.000 2.340.000 2.286.000
Sum opptjent egenkapital -409.000 -846.000 -1.000.000 -1.124.000 -576.000
Sum egenkapital 1.241.000 804.000 650.000 526.000 1.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 53.000 312.000 258.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 152.000 239.000 506.000 411.000
Leverandørgjeld 946.000 556.000 232.000 381.000 136.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 659.000 382.000 483.000 364.000 354.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 376.000 369.000 307.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 1.367.000 1.395.000 1.309.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 3.371.000 2.323.000 2.284.000 2.341.000 2.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.022.000 707.000 524.000 447.000 933.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.4 1.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.7 0.9 1.5
Soliditet 36.8 34.6 28.5 22.5 47.0
Resultatgrad 3.9 2.3 2.5 -8.8 1.4
Rentedekningsgrad 7.4 4.1 2.6 1.9
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.5 3.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 1 8.7 8.8 -20.1 3.9
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex