Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamehuset Egersund As
Juridisk navn:  Reklamehuset Egersund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51494900
Gamle Sokndalsveien 38 V/Mona T Espeland Gloppedalsvegen 1347 Fax: 51495188
4372 Egersund 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 995191598
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/16/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.21%
Resultat  
  
-67.55%
Egenkapital  
  
423.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.697.000 7.386.000 6.504.000 5.627.000 6.213.000
Resultat: 110.000 339.000 -275.000 -464.000 135.000
Egenkapital: 84.000 -26.000 -365.000 -91.000 385.000
Regnskap for  Reklamehuset Egersund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.697.000 7.386.000 6.504.000 5.627.000 6.213.000
Driftskostnader -7.528.000 -7.021.000 -6.750.000 -6.087.000 -6.069.000
Driftsresultat 169.000 366.000 -246.000 -460.000 144.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -63.000 -31.000 -33.000 -10.000 -15.000
Finans -59.000 -26.000 -29.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 110.000 339.000 -275.000 -464.000 135.000
Skattekostnad 0 0 0 -11.000 -38.000
Årsresultat 110.000 339.000 -275.000 -475.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 55.000 23.000 31.000 52.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 2.462.000 1.486.000 1.494.000 2.120.000
Sum eiendeler 2.233.000 2.517.000 1.509.000 1.525.000 2.172.000
Sum opptjent egenkapital -516.000 -626.000 -965.000 -691.000 -215.000
Sum egenkapital 84.000 -26.000 -365.000 -91.000 385.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.150.000 2.544.000 1.875.000 1.615.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000 2.518.000 1.510.000 1.524.000 2.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.697.000 7.386.000 6.504.000 5.627.000 6.213.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.697.000 7.386.000 6.504.000 5.627.000 6.213.000
Varekostnad -4.488.000 -4.194.000 -3.912.000 -3.060.000 -3.237.000
Lønninger -2.096.000 -1.967.000 -1.988.000 -1.942.000 -1.881.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -936.000 -852.000 -842.000 -1.075.000 -941.000
Driftskostnader -7.528.000 -7.021.000 -6.750.000 -6.087.000 -6.069.000
Driftsresultat 169.000 366.000 -246.000 -460.000 144.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -63.000 -31.000 -33.000 -10.000 -15.000
Finans -59.000 -26.000 -29.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 339.000 -275.000 -475.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 16.000 23.000 31.000 41.000
Sum varige driftsmidler 8.000 16.000 23.000 31.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 55.000 23.000 31.000 52.000
Varebeholdning 642.000 624.000 496.000 496.000 488.000
Kundefordringer 1.029.000 1.187.000 809.000 948.000 1.506.000
Andre fordringer 471.000 559.000 6.000 30.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 93.000 176.000 20.000 90.000
Sum omløpsmidler 2.193.000 2.462.000 1.486.000 1.494.000 2.120.000
Sum eiendeler 2.233.000 2.517.000 1.509.000 1.525.000 2.172.000
Sum opptjent egenkapital -516.000 -626.000 -965.000 -691.000 -215.000
Sum egenkapital 84.000 -26.000 -365.000 -91.000 385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 458.000 200.000 0 193.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 777.000 1.198.000 1.274.000 832.000 943.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 803.000 732.000 227.000 234.000 370.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 414.000 373.000 356.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 2.150.000 2.544.000 1.875.000 1.615.000 1.788.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000 2.518.000 1.510.000 1.524.000 2.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 -82.000 -389.000 -121.000 332.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.8 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.6 1.0
Soliditet 3.8 - -24.2 17.7
Resultatgrad 2.2 5 -3.8 -8.2 2.3
Rentedekningsgrad 2.7 11.8 -7.5 10.1
Gjeldsgrad 25.6 -97.8 -5.1 -17.7 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.7 14.7 -29.8 6.9
Signatur
16.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex