Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamehuset As
Juridisk navn:  Reklamehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38153000
Vigeland Brugs veg 1 Vigeland Brugs veg 1 Fax:
4708 Vennesla 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 918994246
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/16/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.99%
Resultat  
  
-16.26%
Egenkapital  
  
204%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 5.970.000 5.741.000
Resultat: 170.000 203.000
Egenkapital: 76.000 25.000
Regnskap for  Reklamehuset As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 5.970.000 5.741.000
Driftskostnader -5.772.000 -5.536.000
Driftsresultat 198.000 205.000
Finansinntekter 4.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -3.000
Finans -27.000 -2.000
Resultat før skatt 170.000 203.000
Skattekostnad -39.000 -45.000
Årsresultat 131.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 293.000 150.000
Sum omløpsmidler 2.810.000 1.819.000
Sum eiendeler 3.103.000 1.969.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 7.000
Sum egenkapital 76.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 1.721.000 1.247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.103.000 1.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.970.000 5.741.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.970.000 5.741.000
Varekostnad -2.752.000 -2.502.000
Lønninger -1.835.000 -1.841.000
Avskrivning -60.000 -37.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.125.000 -1.156.000
Driftskostnader -5.772.000 -5.536.000
Driftsresultat 198.000 205.000
Finansinntekter 4.000 1.000
Finanskostnader -31.000 -3.000
Finans -27.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 131.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 146.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 148.000 150.000
Sum varige driftsmidler 293.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 293.000 150.000
Varebeholdning 905.000 660.000
Kundefordringer 915.000 577.000
Andre fordringer 559.000 37.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 390.000 535.000
Sum omløpsmidler 2.810.000 1.819.000
Sum eiendeler 3.103.000 1.969.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 7.000
Sum egenkapital 76.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.721.000 1.247.000
Leverandørgjeld 304.000 278.000
Betalbar skatt 15.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 292.000 219.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 3.103.000 1.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.504.000 1.122.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7
Soliditet 2.4 1.3
Resultatgrad 3.3 3.6
Rentedekningsgrad 6.4 68.3
Gjeldsgrad 39.8 77.8
Total kapitalrentabilitet 6.5 10.5
Signatur
06.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex