Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamehjelpen As
Juridisk navn:  Reklamehjelpen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90810288
Holter Terrasse 16 Holter Terrasse 16 Fax:
1448 Drøbak 1448 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 997117573
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Backoffice Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.14%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
106.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.308.000 1.136.000 1.160.000 960.000 1.315.000
Resultat: 69.000 -46.000 -89.000 5.000 -18.000
Egenkapital: 4.000 -65.000 -13.000 72.000 65.000
Regnskap for  Reklamehjelpen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.308.000 1.136.000 1.160.000 960.000 1.315.000
Driftskostnader -1.240.000 -1.181.000 -1.249.000 -955.000 -1.333.000
Driftsresultat 68.000 -46.000 -90.000 5.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 69.000 -46.000 -89.000 5.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 3.000 2.000 0
Årsresultat 69.000 -46.000 -87.000 7.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 20.000 17.000
Sum omløpsmidler 220.000 222.000 282.000 243.000 236.000
Sum eiendeler 220.000 222.000 305.000 263.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -165.000 -113.000 -28.000 -35.000
Sum egenkapital 4.000 -65.000 -13.000 72.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 287.000 318.000 191.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 222.000 305.000 263.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.308.000 1.135.000 1.159.000 959.000 1.314.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Driftsinntekter 1.308.000 1.136.000 1.160.000 960.000 1.315.000
Varekostnad -399.000 -324.000 -351.000 -311.000 -480.000
Lønninger -651.000 -660.000 -686.000 -440.000 -589.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -197.000 -212.000 -204.000 -264.000
Driftskostnader -1.240.000 -1.181.000 -1.249.000 -955.000 -1.333.000
Driftsresultat 68.000 -46.000 -90.000 5.000 -18.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 -46.000 -87.000 7.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 0 0 23.000 20.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 36.000 107.000 14.000 56.000
Andre fordringer 6.000 0 2.000 2.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 186.000 174.000 227.000 155.000
Sum omløpsmidler 220.000 222.000 282.000 243.000 236.000
Sum eiendeler 220.000 222.000 305.000 263.000 253.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -165.000 -113.000 -28.000 -35.000
Sum egenkapital 4.000 -65.000 -13.000 72.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 102.000 24.000 21.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 73.000 141.000 80.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 112.000 153.000 88.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 287.000 318.000 191.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 222.000 305.000 263.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 -65.000 -36.000 52.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.9 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.9 1.3 1.3
Soliditet 1.8 -29.3 -4.3 27.4 25.7
Resultatgrad 5.2 - -7.8 0.5 -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5 -4.4 -24.5 2.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 31.4 -20.7 -29.5 1.9 -7.1
Signatur
26.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex