Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamegaver AS
Juridisk navn:  Reklamegaver AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23173600
Postboks 28 Bryn Nils Hansens Vei 2B Fax: 23173601
0611 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911790068
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/21/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.3%
Resultat  
  
170.65%
Egenkapital  
  
85.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.347.000 21.197.000 26.110.000 27.062.000 33.133.000
Resultat: 597.000 -845.000 436.000 -895.000 -200.000
Egenkapital: 981.000 529.000 1.202.000 896.000 1.596.000
Regnskap for  Reklamegaver AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.347.000 21.197.000 26.110.000 27.062.000 33.133.000
Driftskostnader -25.669.000 -22.056.000 -25.645.000 -27.850.000 -33.118.000
Driftsresultat 678.000 -859.000 466.000 -788.000 14.000
Finansinntekter 0 52.000 48.000 10.000 25.000
Finanskostnader -82.000 -38.000 -78.000 -117.000 -239.000
Finans -82.000 14.000 -30.000 -107.000 -214.000
Resultat før skatt 597.000 -845.000 436.000 -895.000 -200.000
Skattekostnad -146.000 172.000 -130.000 195.000 22.000
Årsresultat 452.000 -673.000 306.000 -700.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000 443.000 312.000 407.000 267.000
Sum omløpsmidler 5.717.000 6.420.000 7.146.000 5.996.000 9.519.000
Sum eiendeler 5.996.000 6.863.000 7.458.000 6.403.000 9.786.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 29.000 702.000 396.000 1.096.000
Sum egenkapital 981.000 529.000 1.202.000 896.000 1.596.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 271.000 475.000 678.000 1.055.000
Sum kortsiktig gjeld 4.947.000 6.062.000 5.782.000 4.828.000 7.134.000
Sum gjeld og egenkapital 5.996.000 6.862.000 7.459.000 6.402.000 9.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.862.000 20.920.000 25.878.000 26.963.000 33.133.000
Andre inntekter 485.000 278.000 232.000 99.000 0
Driftsinntekter 26.347.000 21.197.000 26.110.000 27.062.000 33.133.000
Varekostnad -16.854.000 -13.775.000 -16.676.000 -18.149.000 -21.825.000
Lønninger -5.693.000 -5.406.000 -6.188.000 -6.712.000 -8.621.000
Avskrivning -22.000 -42.000 -43.000 -45.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.100.000 -2.833.000 -2.738.000 -2.944.000 -2.607.000
Driftskostnader -25.669.000 -22.056.000 -25.645.000 -27.850.000 -33.118.000
Driftsresultat 678.000 -859.000 466.000 -788.000 14.000
Finansinntekter 0 52.000 48.000 10.000 25.000
Finanskostnader -82.000 -38.000 -78.000 -117.000 -239.000
Finans -82.000 14.000 -30.000 -107.000 -214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 452.000 -673.000 306.000 -700.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 184.000 330.000 157.000 288.000 93.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 105.000 147.000 119.000 164.000
Sum varige driftsmidler 83.000 105.000 147.000 119.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 8.000 8.000 0 10.000
Sum anleggsmidler 279.000 443.000 312.000 407.000 267.000
Varebeholdning 262.000 252.000 288.000 257.000 253.000
Kundefordringer 4.646.000 4.546.000 4.323.000 3.578.000 8.334.000
Andre fordringer 383.000 756.000 320.000 1.054.000 573.000
Sum investeringer 0 3.000 60.000 64.000 67.000
Kasse, bank 427.000 863.000 2.155.000 1.042.000 292.000
Sum omløpsmidler 5.717.000 6.420.000 7.146.000 5.996.000 9.519.000
Sum eiendeler 5.996.000 6.863.000 7.458.000 6.403.000 9.786.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 29.000 702.000 396.000 1.096.000
Sum egenkapital 981.000 529.000 1.202.000 896.000 1.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 327.000 0 0 0 765.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 271.000 475.000 678.000 1.055.000
Leverandørgjeld 1.330.000 3.150.000 2.009.000 1.848.000 2.040.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.312.000 1.107.000 1.446.000 860.000 1.512.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.977.000 1.806.000 2.327.000 2.121.000 2.818.000
Sum kortsiktig gjeld 4.947.000 6.062.000 5.782.000 4.828.000 7.134.000
Sum gjeld og egenkapital 5.996.000 6.862.000 7.459.000 6.402.000 9.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 770.000 358.000 1.364.000 1.168.000 2.385.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 1.2 1.3
Soliditet 16.4 7.7 16.1 1 16.3
Resultatgrad 2.6 -4.1 1.8 -2.9 0.0
Rentedekningsgrad 8.3 -22.6 6 -6.7 0.2
Gjeldsgrad 5.1 1 5.2 6.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 11.3 -11.8 6.9 -12.2 0.4
Signatur
09.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex