Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamefotografene AS
Juridisk navn:  Reklamefotografene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32208600
Grams Alle 8 Grams Alle 8 Fax: 32277145
3039 Drammen 3039 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 853826502
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Anita Dahl
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
-12.5%
Egenkapital  
  
12.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.000 12.000 0 0 0
Resultat: 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Egenkapital: 61.000 54.000 45.000 51.000 56.000
Regnskap for  Reklamefotografene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.000 12.000 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -4.000 -5.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 61.000 54.000 46.000 51.000 57.000
Sum eiendeler 61.000 54.000 46.000 51.000 57.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 24.000 15.000 21.000 26.000
Sum egenkapital 61.000 54.000 45.000 51.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 54.000 46.000 52.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 12.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 12.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -4.000 -5.000 -6.000 -13.000
Driftskostnader -6.000 -4.000 -5.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 8.000 -5.000 -6.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 13.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 53.000 46.000 51.000 42.000
Sum omløpsmidler 61.000 54.000 46.000 51.000 57.000
Sum eiendeler 61.000 54.000 46.000 51.000 57.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 24.000 15.000 21.000 26.000
Sum egenkapital 61.000 54.000 45.000 51.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 54.000 46.000 52.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 54.000 45.000 50.000 56.000
Likviditetsgrad 1 4 5 57.0
Likviditetsgrad 2 0 0 4 5 57.1
Soliditet 1 1 97.8 98.1 98.2
Resultatgrad 53.8 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.5 14.8 -10.9 -11.5 -22.8
Signatur
31.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex