Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamefilmsentralen AS
Juridisk navn:  Reklamefilmsentralen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92885280
Postboks 5912 Majorstua Drammensveien 122 Fax: 35510557
0308 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 867292632
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.14%
Egenkapital  
  
-43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 695.000
Resultat: -15.000 -14.000 37.000 -76.000 -25.000
Egenkapital: 18.000 32.000 47.000 10.000 93.000
Regnskap for  Reklamefilmsentralen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 695.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 37.000 -76.000 -720.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 37.000 -76.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -14.000 37.000 -76.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 -7.000 7.000
Årsresultat -15.000 -14.000 37.000 -83.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum omløpsmidler 30.000 47.000 68.000 81.000 249.000
Sum eiendeler 30.000 47.000 68.000 81.000 256.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -2.000 17.000 -20.000 63.000
Sum egenkapital 18.000 32.000 47.000 10.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 14.000 21.000 71.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 42.000 68.000 81.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 695.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 695.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 56.000 -2.000 -606.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -14.000 -19.000 -74.000 -114.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 37.000 -76.000 -720.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 37.000 -76.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat -15.000 -14.000 37.000 -83.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 188.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 47.000 68.000 81.000 61.000
Sum omløpsmidler 30.000 47.000 68.000 81.000 249.000
Sum eiendeler 30.000 47.000 68.000 81.000 256.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 -2.000 17.000 -20.000 63.000
Sum egenkapital 18.000 32.000 47.000 10.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -2.000 0 7.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 6.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 14.000 14.000 63.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 14.000 21.000 71.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 42.000 68.000 81.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 33.000 47.000 10.000 87.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.4 3.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 2.5 3.4 3.2 1.2 1.6
Soliditet 6 69.6 69.1 12.3 36.5
Resultatgrad -3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.4 7.1 1.7
Total kapitalrentabilitet -46.7 -30.4 54.4 -93.8 -9.8
Signatur
08.07.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex