Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamedesign As
Juridisk navn:  Reklamedesign As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45691004
Tunveien 12 Tunveien 12 Fax:
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 992136235
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
138.71%
Resultat  
  
134.56%
Egenkapital  
  
63.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.449.000 607.000 499.000 178.000 297.000
Resultat: 638.000 272.000 93.000 6.000 52.000
Egenkapital: -365.000 -1.003.000 -1.275.000 -1.368.000 -1.373.000
Regnskap for  Reklamedesign As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.449.000 607.000 499.000 178.000 297.000
Driftskostnader -811.000 -335.000 -407.000 -173.000 -244.000
Driftsresultat 638.000 272.000 92.000 4.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 2.000 0
Resultat før skatt 638.000 272.000 93.000 6.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 638.000 272.000 93.000 6.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 969.000 540.000 573.000 506.000 0
Sum omløpsmidler 785.000 609.000 438.000 455.000 370.000
Sum eiendeler 1.754.000 1.149.000 1.011.000 961.000 370.000
Sum opptjent egenkapital -465.000 -1.103.000 -1.375.000 -1.468.000 -1.473.000
Sum egenkapital -365.000 -1.003.000 -1.275.000 -1.368.000 -1.373.000
Sum langsiktig gjeld 1.906.000 1.614.000 1.614.000 1.614.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 538.000 672.000 715.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 1.754.000 1.149.000 1.011.000 961.000 371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.449.000 607.000 499.000 178.000 297.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.449.000 607.000 499.000 178.000 297.000
Varekostnad -597.000 -154.000 -261.000 -65.000 -251.000
Lønninger 0 0 0 0 -57.000
Avskrivning -45.000 -33.000 -19.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -148.000 -127.000 -108.000 64.000
Driftskostnader -811.000 -335.000 -407.000 -173.000 -244.000
Driftsresultat 638.000 272.000 92.000 4.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 638.000 272.000 93.000 6.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 451.000 461.000 470.000 480.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 517.000 79.000 103.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 969.000 540.000 573.000 506.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 969.000 540.000 573.000 506.000 0
Varebeholdning 81.000 78.000 32.000 62.000 62.000
Kundefordringer 468.000 91.000 55.000 79.000 86.000
Andre fordringer 18.000 1.000 16.000 141.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 440.000 335.000 172.000 107.000
Sum omløpsmidler 785.000 609.000 438.000 455.000 370.000
Sum eiendeler 1.754.000 1.149.000 1.011.000 961.000 370.000
Sum opptjent egenkapital -465.000 -1.103.000 -1.375.000 -1.468.000 -1.473.000
Sum egenkapital -365.000 -1.003.000 -1.275.000 -1.368.000 -1.373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.906.000 1.614.000 1.614.000 1.614.000 958.000
Leverandørgjeld 21.000 6.000 19.000 12.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 7.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 519.000 646.000 696.000 756.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 538.000 672.000 715.000 786.000
Sum gjeld og egenkapital 1.754.000 1.149.000 1.011.000 961.000 371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 71.000 -234.000 -260.000 -416.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1 0.7 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 3.3 1 0.6 0.6 0.4
Soliditet -20.8 -87.3 -126.1 -142.4 -370.1
Resultatgrad 4 44.8 18.4 2.2 17.8
Rentedekningsgrad 54.0
Gjeldsgrad -5.8 -2.1 -1.8 -1.7 -1.3
Total kapitalrentabilitet 36.4 23.7 9.1 0.6 14.6
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex