Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklameconsult As
Juridisk navn:  Reklameconsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31280810
Hurumveien 47 Hurumveien 47 Fax:
3474 Åros 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914621941
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/20/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Arken Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
20%
Resultat  
  
-85.25%
Egenkapital  
  
3.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.547.000 5.456.000 3.601.000 3.744.000 2.978.000
Resultat: 90.000 610.000 -19.000 40.000 220.000
Egenkapital: 1.465.000 1.410.000 956.000 1.096.000 1.277.000
Regnskap for  Reklameconsult As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.547.000 5.456.000 3.601.000 3.744.000 2.978.000
Driftskostnader -6.459.000 -4.850.000 -3.611.000 -3.700.000 -2.703.000
Driftsresultat 88.000 606.000 -10.000 43.000 275.000
Finansinntekter 19.000 15.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -11.000 -10.000 -3.000 -56.000
Finans 3.000 4.000 -9.000 -3.000 -55.000
Resultat før skatt 90.000 610.000 -19.000 40.000 220.000
Skattekostnad -35.000 -156.000 -122.000 -21.000 -60.000
Årsresultat 55.000 454.000 -140.000 19.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 994.000 1.285.000 902.000 1.198.000 553.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.949.000 1.377.000 1.445.000 1.663.000
Sum eiendeler 3.288.000 3.234.000 2.279.000 2.643.000 2.216.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 1.380.000 926.000 1.066.000 1.247.000
Sum egenkapital 1.465.000 1.410.000 956.000 1.096.000 1.277.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.824.000 1.323.000 1.547.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 3.289.000 3.234.000 2.279.000 2.643.000 2.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.547.000 5.456.000 3.600.000 3.744.000 2.978.000
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 6.547.000 5.456.000 3.601.000 3.744.000 2.978.000
Varekostnad -1.285.000 -980.000 -252.000 -355.000 -325.000
Lønninger -3.074.000 -2.108.000 -1.836.000 -1.562.000 -1.241.000
Avskrivning -531.000 -415.000 -471.000 -447.000 -426.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.569.000 -1.347.000 -1.052.000 -1.336.000 -711.000
Driftskostnader -6.459.000 -4.850.000 -3.611.000 -3.700.000 -2.703.000
Driftsresultat 88.000 606.000 -10.000 43.000 275.000
Finansinntekter 19.000 15.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -11.000 -10.000 -3.000 -56.000
Finans 3.000 4.000 -9.000 -3.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 454.000 -140.000 19.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 122.000 132.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 956.000 1.282.000 892.000 1.014.000 171.000
Driftsløsøre 38.000 2.000 10.000 60.000 250.000
Sum varige driftsmidler 994.000 1.285.000 902.000 1.074.000 420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 994.000 1.285.000 902.000 1.198.000 553.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 582.000 519.000 339.000 824.000 398.000
Andre fordringer 18.000 29.000 62.000 24.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.695.000 1.402.000 975.000 596.000 1.028.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.949.000 1.377.000 1.445.000 1.663.000
Sum eiendeler 3.288.000 3.234.000 2.279.000 2.643.000 2.216.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 1.380.000 926.000 1.066.000 1.247.000
Sum egenkapital 1.465.000 1.410.000 956.000 1.096.000 1.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 4.000 2.000 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 69.000 485.000 40.000 612.000 4.000
Betalbar skatt 35.000 156.000 0 10.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 447.000 231.000 274.000 149.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.270.000 949.000 1.007.000 776.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 1.824.000 1.323.000 1.547.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 3.289.000 3.234.000 2.279.000 2.643.000 2.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 125.000 54.000 -102.000 724.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1 1.0 1.8
Soliditet 44.5 43.6 41.9 41.5 57.6
Resultatgrad 1.3 11.1 -0.3 1.1 9.2
Rentedekningsgrad 5.5 55.1 14.3 4.9
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.3 19.2 -0.4 1.6 12.5
Signatur
22.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex