Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamecompaniet Limited
Juridisk navn:  Reklamecompaniet Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bryggen 21 Bryggen 21 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995786788
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/23/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
1866.67%
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-30.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 59.000 3.000
Resultat: -12.000 -42.000
Egenkapital: -55.000 -42.000
Regnskap for  Reklamecompaniet Limited
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 59.000 3.000
Driftskostnader -72.000 -45.000
Driftsresultat -12.000 -42.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -12.000 -42.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -12.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -123.000 0
Sum omløpsmidler 82.000 -42.000
Sum eiendeler -41.000 -42.000
Sum opptjent egenkapital 0 -42.000
Sum egenkapital -55.000 -42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital -41.000 -42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 3.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 59.000 3.000
Varekostnad -39.000 -10.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -35.000
Driftskostnader -72.000 -45.000
Driftsresultat -12.000 -42.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -12.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -123.000 0
Sum anleggsmidler -123.000 0
Varebeholdning 76.000 70.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 -112.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.000 0
Sum omløpsmidler 82.000 -42.000
Sum eiendeler -41.000 -42.000
Sum opptjent egenkapital 0 -42.000
Sum egenkapital -55.000 -42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital -41.000 -42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 5.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.0
Soliditet 134.1 100.0
Resultatgrad -20.3 -1400.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 29.3 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex