Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamebyrået Ide AS
Juridisk navn:  Reklamebyrået Ide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38327700
Sirdalsgaten 2 Sirdalsgaten 2 Fax: 38327701
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 981602250
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.16%
Resultat  
  
-121.94%
Egenkapital  
  
-26.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.770.000 13.162.000 5.065.000 5.937.000 5.796.000
Resultat: -357.000 1.627.000 -718.000 33.000 12.000
Egenkapital: 779.000 1.059.000 -268.000 139.000 106.000
Regnskap for  Reklamebyrået Ide AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.770.000 13.162.000 5.065.000 5.937.000 5.796.000
Driftskostnader -6.054.000 -11.464.000 -5.680.000 -5.810.000 -5.722.000
Driftsresultat -284.000 1.698.000 -615.000 127.000 74.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -73.000 -103.000 -94.000 -62.000
Finans -73.000 -70.000 -103.000 -94.000 -62.000
Resultat før skatt -357.000 1.627.000 -718.000 33.000 12.000
Skattekostnad 77.000 -301.000 311.000 0 0
Årsresultat -280.000 1.327.000 -407.000 33.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 565.000 530.000 463.000 190.000 237.000
Sum omløpsmidler 3.784.000 4.390.000 2.383.000 2.550.000 1.890.000
Sum eiendeler 4.349.000 4.920.000 2.846.000 2.740.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 859.000 -468.000 -61.000 -94.000
Sum egenkapital 779.000 1.059.000 -268.000 139.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 698.000 831.000 643.000 309.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 2.872.000 3.031.000 2.470.000 2.291.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 4.349.000 4.921.000 2.845.000 2.739.000 2.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.770.000 12.787.000 4.690.000 5.937.000 5.796.000
Andre inntekter 0 375.000 375.000 0 0
Driftsinntekter 5.770.000 13.162.000 5.065.000 5.937.000 5.796.000
Varekostnad -1.075.000 -5.520.000 -1.218.000 -1.721.000 -1.274.000
Lønninger -3.500.000 -3.164.000 -2.146.000 -2.743.000 -2.935.000
Avskrivning -118.000 -130.000 -38.000 -47.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.361.000 -2.650.000 -2.278.000 -1.299.000 -1.454.000
Driftskostnader -6.054.000 -11.464.000 -5.680.000 -5.810.000 -5.722.000
Driftsresultat -284.000 1.698.000 -615.000 127.000 74.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -73.000 -103.000 -94.000 -62.000
Finans -73.000 -70.000 -103.000 -94.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -280.000 1.327.000 -407.000 33.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 10.000 311.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 473.000 521.000 152.000 190.000 237.000
Sum varige driftsmidler 473.000 521.000 152.000 190.000 237.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 565.000 530.000 463.000 190.000 237.000
Varebeholdning 412.000 576.000 239.000 97.000 102.000
Kundefordringer 1.620.000 2.055.000 1.205.000 2.164.000 1.460.000
Andre fordringer 1.565.000 1.319.000 721.000 184.000 209.000
Sum investeringer 0 35.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 187.000 405.000 213.000 100.000 113.000
Sum omløpsmidler 3.784.000 4.390.000 2.383.000 2.550.000 1.890.000
Sum eiendeler 4.349.000 4.920.000 2.846.000 2.740.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 859.000 -468.000 -61.000 -94.000
Sum egenkapital 779.000 1.059.000 -268.000 139.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 628.000 73.000 406.000 610.000 513.000
Sum langsiktig gjeld 698.000 831.000 643.000 309.000 298.000
Leverandørgjeld 693.000 747.000 787.000 821.000 445.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 401.000 681.000 309.000 535.000 384.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.150.000 1.530.000 968.000 326.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 2.872.000 3.031.000 2.470.000 2.291.000 1.724.000
Sum gjeld og egenkapital 4.349.000 4.921.000 2.845.000 2.739.000 2.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 912.000 1.359.000 -87.000 259.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.1
Soliditet 17.9 21.5 -9.4 5.1 5.0
Resultatgrad -4.9 12.9 -12.1 2.1 1.3
Rentedekningsgrad -3.8 23.3 1.4 1.2
Gjeldsgrad 4.6 3.6 -11.6 18.7 19.1
Total kapitalrentabilitet -6.5 34.6 -21.6 4.6 3.5
Signatur
02.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex