Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamebyrået Circus AS
Juridisk navn:  Reklamebyrået Circus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23131350
Eilert Sundts Gate 41 Eilert Sundts Gate 41 Fax: 23131351
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979459939
Aksjekapital: 52.800 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/25/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.34%
Resultat  
  
38.45%
Egenkapital  
  
-6.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.382.000 11.535.000 11.903.000 11.568.000 13.008.000
Resultat: 1.678.000 1.212.000 1.075.000 603.000 543.000
Egenkapital: 2.855.000 3.068.000 2.972.000 2.168.000 2.131.000
Regnskap for  Reklamebyrået Circus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.382.000 11.535.000 11.903.000 11.568.000 13.008.000
Driftskostnader -10.707.000 -10.331.000 -10.836.000 -10.984.000 -12.504.000
Driftsresultat 1.676.000 1.204.000 1.067.000 584.000 504.000
Finansinntekter 6.000 9.000 9.000 21.000 39.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 3.000 8.000 8.000 19.000 39.000
Resultat før skatt 1.678.000 1.212.000 1.075.000 603.000 543.000
Skattekostnad -387.000 -295.000 -271.000 -166.000 -146.000
Årsresultat 1.292.000 917.000 804.000 437.000 397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 5.000 8.000
Sum omløpsmidler 6.012.000 4.911.000 4.873.000 4.110.000 5.190.000
Sum eiendeler 6.012.000 4.911.000 4.876.000 4.115.000 5.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 3.015.000 2.852.000 2.048.000 2.011.000
Sum egenkapital 2.855.000 3.068.000 2.972.000 2.168.000 2.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 1.843.000 1.904.000 1.947.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 6.012.000 4.911.000 4.876.000 4.115.000 5.198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.382.000 11.535.000 11.903.000 11.568.000 13.008.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.382.000 11.535.000 11.903.000 11.568.000 13.008.000
Varekostnad -3.793.000 -4.032.000 -3.618.000 -3.817.000 -4.686.000
Lønninger -5.881.000 -5.236.000 -5.981.000 -5.918.000 -6.455.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.033.000 -1.063.000 -1.237.000 -1.249.000 -1.363.000
Driftskostnader -10.707.000 -10.331.000 -10.836.000 -10.984.000 -12.504.000
Driftsresultat 1.676.000 1.204.000 1.067.000 584.000 504.000
Finansinntekter 6.000 9.000 9.000 21.000 39.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 3.000 8.000 8.000 19.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.003.000 0 0 -400.000 -380.000
Årsresultat 1.292.000 917.000 804.000 437.000 397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 5.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 5.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.983.000 1.478.000 900.000 1.064.000 2.208.000
Andre fordringer 181.000 177.000 579.000 58.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.847.000 3.256.000 3.394.000 2.987.000 2.888.000
Sum omløpsmidler 6.012.000 4.911.000 4.873.000 4.110.000 5.190.000
Sum eiendeler 6.012.000 4.911.000 4.876.000 4.115.000 5.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.802.000 3.015.000 2.852.000 2.048.000 2.011.000
Sum egenkapital 2.855.000 3.068.000 2.972.000 2.168.000 2.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 327.000 357.000 219.000 156.000 1.036.000
Betalbar skatt 387.000 291.000 269.000 163.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 931.000 791.000 858.000 762.000 927.000
Utbytte -1.003.000 0 0 -400.000 -380.000
Annen kortsiktig gjeld 510.000 404.000 559.000 465.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 3.157.000 1.843.000 1.904.000 1.947.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 6.012.000 4.911.000 4.876.000 4.115.000 5.198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.855.000 3.068.000 2.969.000 2.163.000 2.123.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.7 2.6 2.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.7 2.6 2.2 1.7
Soliditet 47.5 62.5 6 52.7 41.0
Resultatgrad 13.5 10.4 9 5.0 3.9
Rentedekningsgrad 558.7 1 1 302.5
Gjeldsgrad 1.1 0.6 0.6 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 2 24.7 22.1 14.7 10.4
Signatur
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex