Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklamebanken As
Juridisk navn:  Reklamebanken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91345687
Søndregata 6B Søndregata 6B Fax:
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 897639912
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/10/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.79%
Resultat  
  
-88.03%
Egenkapital  
  
15.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.047.000 2.011.000 2.484.000 2.773.000 3.404.000
Resultat: 28.000 234.000 89.000 -450.000 -281.000
Egenkapital: 168.000 146.000 -31.000 -93.000 252.000
Regnskap for  Reklamebanken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.047.000 2.011.000 2.484.000 2.773.000 3.404.000
Driftskostnader -2.015.000 -1.771.000 -2.378.000 -3.220.000 -3.673.000
Driftsresultat 32.000 241.000 106.000 -446.000 -269.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -19.000 -4.000 -12.000
Finans -4.000 -8.000 -18.000 -4.000 -12.000
Resultat før skatt 28.000 234.000 89.000 -450.000 -281.000
Skattekostnad -6.000 -57.000 -27.000 106.000 71.000
Årsresultat 22.000 176.000 62.000 -344.000 -209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 96.000 132.000 159.000 53.000
Sum omløpsmidler 525.000 522.000 504.000 532.000 821.000
Sum eiendeler 635.000 618.000 636.000 691.000 874.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -154.000 -331.000 -393.000 -48.000
Sum egenkapital 168.000 146.000 -31.000 -93.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 473.000 667.000 783.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000 619.000 636.000 690.000 875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.047.000 2.011.000 2.484.000 2.773.000 3.404.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.047.000 2.011.000 2.484.000 2.773.000 3.404.000
Varekostnad -812.000 -765.000 -827.000 -1.121.000 -1.402.000
Lønninger -835.000 -710.000 -1.207.000 -1.573.000 -1.695.000
Avskrivning 0 0 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -296.000 -344.000 -526.000 -568.000
Driftskostnader -2.015.000 -1.771.000 -2.378.000 -3.220.000 -3.673.000
Driftsresultat 32.000 241.000 106.000 -446.000 -269.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -5.000 -9.000 -19.000 -4.000 -12.000
Finans -4.000 -8.000 -18.000 -4.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 176.000 62.000 -344.000 -209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 68.000 75.000 132.000 159.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 21.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 96.000 132.000 159.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 436.000 472.000 374.000 499.000 684.000
Andre fordringer 35.000 11.000 122.000 24.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 40.000 8.000 9.000 88.000
Sum omløpsmidler 525.000 522.000 504.000 532.000 821.000
Sum eiendeler 635.000 618.000 636.000 691.000 874.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -154.000 -331.000 -393.000 -48.000
Sum egenkapital 168.000 146.000 -31.000 -93.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 119.000 103.000 80.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 158.000 125.000 135.000 247.000 169.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 177.000 110.000 193.000 157.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 119.000 236.000 299.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 473.000 667.000 783.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 635.000 619.000 636.000 690.000 875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 49.000 -163.000 -251.000 198.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.8 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.8 0.7 1.4
Soliditet 26.5 23.6 -4.9 -13.5 28.8
Resultatgrad 1.6 1 4.3 -16.1 -7.9
Rentedekningsgrad 6.4 26.8 5.6 -111.5 -22.4
Gjeldsgrad 2.8 3.2 -21.5 -8.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 39.1 16.8 -64.6 -30.7
Signatur
24.06.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
KILEN STRAND FRANK ARILL
SIGNATUR I FELLESSKAP
SOLLIHAUG ANN KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex