Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reklame & Ide AS
Juridisk navn:  Reklame & Ide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69815450
Askimveien 930 Askimveien 930 Fax: 69815451
1811 Askim 1811 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 974281562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/22/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.48%
Resultat  
  
-31.44%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.951.000 6.296.000 5.988.000 5.601.000 5.610.000
Resultat: 530.000 773.000 883.000 817.000 838.000
Egenkapital: 1.159.000 1.135.000 1.080.000 1.094.000 1.082.000
Regnskap for  Reklame & Ide AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.951.000 6.296.000 5.988.000 5.601.000 5.610.000
Driftskostnader -5.414.000 -5.520.000 -5.099.000 -4.775.000 -4.771.000
Driftsresultat 536.000 777.000 888.000 825.000 839.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 1.000 7.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finans -6.000 -4.000 -6.000 -8.000 -1.000
Resultat før skatt 530.000 773.000 883.000 817.000 838.000
Skattekostnad -117.000 -179.000 -213.000 -205.000 -226.000
Årsresultat 414.000 594.000 670.000 612.000 612.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 153.000 166.000 221.000 314.000
Sum omløpsmidler 2.260.000 3.050.000 2.581.000 2.774.000 2.387.000
Sum eiendeler 2.352.000 3.203.000 2.747.000 2.995.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 1.035.000 980.000 994.000 982.000
Sum egenkapital 1.159.000 1.135.000 1.080.000 1.094.000 1.082.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.192.000 2.068.000 1.667.000 1.900.000 1.619.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 3.203.000 2.747.000 2.994.000 2.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.951.000 6.296.000 5.988.000 5.601.000 5.610.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.951.000 6.296.000 5.988.000 5.601.000 5.610.000
Varekostnad -2.123.000 -2.151.000 -1.903.000 -1.679.000 -1.714.000
Lønninger -2.494.000 -2.538.000 -2.380.000 -2.280.000 -2.292.000
Avskrivning -67.000 -69.000 -100.000 -102.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -730.000 -762.000 -716.000 -714.000 -663.000
Driftskostnader -5.414.000 -5.520.000 -5.099.000 -4.775.000 -4.771.000
Driftsresultat 536.000 777.000 888.000 825.000 839.000
Finansinntekter 3.000 5.000 3.000 1.000 7.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finans -6.000 -4.000 -6.000 -8.000 -1.000
Konsernbidrag -390.000 -539.000 -684.000 -600.000 -584.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 414.000 594.000 670.000 612.000 612.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 21.000 20.000 10.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 82.000 46.000 211.000 313.000
Sum varige driftsmidler 65.000 132.000 146.000 211.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 153.000 166.000 221.000 314.000
Varebeholdning 166.000 198.000 184.000 169.000 158.000
Kundefordringer 758.000 594.000 563.000 510.000 625.000
Andre fordringer 531.000 325.000 172.000 982.000 845.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 806.000 1.933.000 1.662.000 1.113.000 759.000
Sum omløpsmidler 2.260.000 3.050.000 2.581.000 2.774.000 2.387.000
Sum eiendeler 2.352.000 3.203.000 2.747.000 2.995.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 1.035.000 980.000 994.000 982.000
Sum egenkapital 1.159.000 1.135.000 1.080.000 1.094.000 1.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 136.000 102.000 178.000 109.000
Betalbar skatt 12.000 19.000 7.000 13.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 300.000 279.000 287.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 828.000 1.613.000 1.279.000 1.422.000 1.201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.192.000 2.068.000 1.667.000 1.900.000 1.619.000
Sum gjeld og egenkapital 2.351.000 3.203.000 2.747.000 2.994.000 2.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.068.000 982.000 914.000 874.000 768.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.4 1.4 1.4
Soliditet 49.3 35.4 39.3 36.5 40.1
Resultatgrad 9 12.3 14.8 14.7 15.0
Rentedekningsgrad 59.6 86.3 98.7 91.7 105.8
Gjeldsgrad 1 1.8 1.5 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 22.9 24.4 32.4 27.6 31.3
Signatur
21.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex